Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch Seite 20

Vorschau ausblenden

Werbung

Napihljiva postelja AlwayzAire
Airbed z vgrajeno električno tlačilko
NAVODILA ZA UPORABO
DVOJNO DELOVANJE: NAPIHOVANJE IN IZPIHOVANJE
Največja nosilnost: 67622:150 kg/330 lbs; 67624:300 kg/661 lbs
Poraba: 220-240 V~, 50/60 Hz, 93 W
OPOZORILO:
1. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščeni
serviser ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili morebitnim nevarnostim.
2. Motor naj ne deluje več kot 5 minut. Pred ponovno uporabo naj upravljavec pusti motor
ohlajati približno 5 minut.
OPOZORILO -
3.
fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi oz. pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če
so pod nadzorom ali pa so prejeli navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo
nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave
brez nadzora. (Za trg EU)
Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omenjenimi fizičnimi, senzoričnimi ali
umskimi sposobnostmi, ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen pod nadzorom ali po
navodilih za uporabo s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj bodo pod
nadzorom, da se z napravo ne bi igrali.
4. POZOR: če ta izdelek uporabljate na prostem in/ali v vodi obstajajo določene nevarnosti. Ne
približujte ognju.
5. OPOMBA: da bi se izognili tveganju električnega udara, ne izpostavljajte izdelka vodi ali dežju.
6. Napihljiva postelja ni igrača, zato je treba otroke nadzirati, da se ne bi igrali z njo ali z ventilom.
OPOMBA: izdelek ni namenjen za komercialno uporabo.
OPOMBA: slike so namenjene zgolj za ponazoritev in ne odražajo nujno dejanskega izdelka. Slike niso v naravni velikosti.
OPOMBA: v celoti preberite navodila in jih shranite. Navodila shranite, saj jih boste v prihodnje morebiti potrebovali.
ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE:
1. Če se izdelek umaže, s čisto vlažno krpo nežno obrišite njegovo površino. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistil. Popolnoma osušeni
izdelek zložite in shranite.
2. Preden izdelek shranite, iz njega iztisnite ves zrak. Hranite ga v hladnem in suhem prostoru.
3. Pred vsako vnovično postavitvijo preverite izdelek za morebitne poškodbe, kot tudi redno med samo uporabo.
4. V bližino postelje ali na njo ne postavljajte ostrih ali težkih predmetov. Ti lahko izdelek poškodujejo ali raztrgajo.
POPRAVILO
Če se površina napihljive postelje poškoduje, uporabite priloženo zaplato za popravilo.
1. V celoti izpraznite zrak iz napihljive postelje.
2. Očistite in osušite poškodovan predel.
3. Prilepite zaplato za popravilo in jo pogladite, da izpod nje odstranite morebitne zračne mehurčke.
Opomba: nikoli ne uporabljajte drugih tekočih lepil ali lepilnih materialov, temveč le zaplato, kakršna je tista, ki je priložena postelji.
ODSTRANJEVANJE
Pomen prečrtanega smetnjaka:
Električno in elektronsko opremo je prepovedano odlagati med običajne komunalne odpadke, temveč je treba poskrbeti
za njeno ločeno zbiranje.
Za informacije o načinih zbiranja odpadkov se obrnite na pristojne
krajevne organe. V primeru odlaganja električne in elektronske opreme na divja odlagališča ali smetišča, lahko nevarne snovi
pronicajo v podtalnico, od tam pa v prehranjevalno verigo, kar je škodljivo zdravju in dobremu počutju. V primeru zamenjave
odsluženega aparata z novim enakovrednim je pooblaščeni prodajalec po zakonu dolžan sprejeti vaš odsluženi aparat in
brezplačno poskrbeti za njegovo odlaganje.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/斯洛文尼亚
To napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let in osebe z zmanjšanimi
TM
20

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624