Herunterladen  Diese Seite drucken

Uputstvo Za Upotrebu; Čišćenje I Skladištenje - Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

Dušek na naduvavanje AlwayzAire

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

DVOSTRUKA FUNKCIJA: NADUVAVANJE I IZDUVAVANJE
Maksimalno opterećenje: 67622:150kg/330lbs; 67624:300kg/661lbs.
Napajanje: 220-240V~60Hz, 93W
UPOZORENJE:
1. Ukoliko je strujni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili druge
kvalifikovane osobe da bi se izbegla opasnost.
2. Motor ne bi trebao raditi duže od 5 minuta. Korisnik bi trebao pustiti da se motor ohladi 5 minuta
pre ponovne upotrebe.
UPOZORENJE:
3.
mentalnim i osetilnim mogućnostima ili osobe bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili im je
objašnjena upotreba aparata na siguran način i ako razumeju moguće opasnosti. Deca se ne smeju
igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca bez nadzora. (Za EU tržište)
Ovaj proizvod nije namenjen za osobe (uključujući decu) za smanjenim fizičkim, čulnim ili psihičkim
sposobnostima, ili kojima manjka iskustva ili znanja, osim ako su pod nadzorom ili su im data uputstva
za korištenje proizvoda od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Deca trebaju biti pod
nadzorom da se osigura da se ne igraju sa ovim uređajem. (Za tržište koje nije EU)
4. OPREZ: Postoje rizici kada koristite artikl na otvorenom i/ili u vodi. Držite dalje od vatre.
5. NAPOMENA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ne izlažite vodi ili kiši.
6. Dušek na naduvavanje nije igračka, deca trebaju biti pod nadzorom da bi se osiguralo da se
ne igraju sa dušekom/ventilom.
NAPOMENA: Ovaj proizvod nije namenjen za komercijalne svrhe.
NAPOMENA: Crteži su samo za ilustraciju. Moguće je da ne predstavljaju stvarni proizvod. Nisu srazmerni.
NAPOMENA: Pročitajte u potpunosti pre upotrebe i sačuvajte ova uputstva. Sačuvajte uputstvo za buduću upotrebu.
ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE:
1. Ukoliko se proizvod isprlja, koristite čistu vlažnu krpu i nežno prebrišite površinu dušeka na naduvavanje. Ne koristite agresivne deterdžente za čišćenje. Savijte
i pohranite proizvod nakon što se osuši.
2. Pre skladištenja proizvoda, ispustite sav vazduh. Pohranite na hladno i suvo mesto.
3. Proverite da li proizvod ima oštećenja na početku svake sezone i u redovnim intervalima tokom korišćenja.
4. Ne ostavljajte oštre ili teške predmete u blizini ili na madracu. U suprotnom doći će do oštećenja i cepanja.
POPRAVKA:
Ukoliko je površina dušeka na naduvavanje oštećena, upotrebite priloženu zakrpu za popravke.
1. U potpunosti izduvajte dušek na naduvavanje.
2. Očistite i osušite oštećenu površinu.
3. Nanesite zakrpu za popravke i izgladite vazdušne balončiće.
Napomena: Nikada ne koristite neki drugi tečni lepak ili samolepljivu tkaninu, samo koristite zakrpu za popravak kao što je priložena.
ODLAGANJE
Značenje prekrižene kante na točkiće:
Ne bacajte električne uređaje kao neklasificiran opštinski otpad, koristite posebne objekte za sakupljanje.
Kontaktirajte lokalnu vladu za informacije o dostupnim sistemima za sakupljanje. Ako se električni uređaji bace na otpad,
opasne materije mogu iscuriti u vodu i ući u ishranu, narušavajući vaše zdravlje i dobrostanje. Kada menjate stare
uređaje za nove, dobavljač je zakonski obavezan da uzme vaš stari uređaj besplatno.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/塞尔维亚
sa ugrađenom AC pumpom
TM
Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i više i osobe sa ograničenim fizičkim,
26

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624