Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch Seite 14

Vorschau ausblenden

Werbung

AlwayzAire
TM
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
KAKSITOIMINEN: ILMAN TÄYTTÖ JA TYHJENNYS
Maksimikuorma: 67622: 150 kg (330 lb); 67624: 300 kg (661 lb)
Nimellisjännite: 220-240 V~50/60 Hz, 93W
VAROITUS:
1. Ainoastaan valmistaja, valmistajan huoltokumppani tai muu vastaava pätevä henkilö voi
vaihtaa vahingoittuneen verkkojohdon.
2. Moottoria ei saa pitää käynnissä kerralla enempää kuin 5 minuuttia. Moottorin on
annettava jäähtyä 5 minuuttia käyttökertojen välillä.
VAROITUS -
3.
Tätä laitetta saa käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset,
aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemus ja taidot,
mikäli heitä on neuvottu ja ohjeistettu laitteen käyttöön turvallisella tavalla ja he
ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistusta ja
käyttäjän tekemää huoltoa ei saa jättää lasten tehtäväksi ilman valvontaa. (EU:ta varten)
Tämä tuote ei ole tarkoitettu seuraavien ryhmien käyttöön: lapset ja fyysisistä, henkisistä
tai aistirajoitteista kärsivät tai kokemattomat tai tietotasoltaan rajoitetut henkilöt. Kyseiset
henkilöt voivat kuitenkin käyttää tuotetta, jos he ovat saaneet opastusta tai ohjeita tuotteen
turvalliseen käyttöön henkilöltä, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia tulee
valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät leiki tällä laitteella. (EU:n ulkopuoliset markkinat)
4. VAROITUS: Tuotteen käyttöön voi liittyä riskejä, kun sitä käytetään ulkona tai vedessä. Älä
vie lähelle tulta.
5. HUOMAA: Sähköiskun välttämiseksi tuotteeseen ei saa joutua vettä tai se ei saa altistua
sateelle.
6. Ilmapatja ei ole lelu. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki ilmapatjalla/venttiilillä.
HUOMAA: Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
HUOMAA: Piirustukset vain viitteeksi. Eivät välttämättä vastaa todellista tuotetta. Eivät ole mittakaavassa.
HUOMAUTUS: Lue ohjeet kokonaan ja säilytä ne. Säilytä tämä ohjekirja vastaisuuden varalle.
PUHDISTUS JA SÄILYTYS:
1. Jos tuote likaantuu, käytä puhdasta ja kosteaa liinaa ja pyyhi ilmapatjan pinta hellävaraisesti. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita
puhdistukseen. Taita ja varastoi, kun tuote on kuiva.
2. Tyhjennä kaikki ilma ennen varastointia. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
3. Tarkista tuote vaurioiden varalta aina käyttökauden aluksi ja tasaisin väliajoin käyttökauden aikana.
4. Älä aseta teräviä tai painavia esineitä patjan lähelle tai sen päälle. Tämä aiheuttaa vaurioita ja repeämiä.
KORJAUS
Jos tuote vaurioituu, käytä mukana toimitettua korjauspaikkaa.
1. Tyhjennä tuotteesta ilma täysin.
2. Puhdista ja kuivaa vahingoittunut alue.
3. Paikkaa paikalla ja tasoita pois mahdolliset ilmakuplat.
Huomaa: Älä koskaan käytä muuta nestemäistä liimaa tai liimakangasta. Käytä ainoastaan pakkauksen mukana toimitetun kaltaista
korjauspaikkaa.
HÄVITTÄMINEN
Yliviivatun roskasäiliön merkitys:
Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteen mukana. Toimita ne ongelmajätekeräykseen. Kysy keräysjärjestelmästä paikallisilta
viranomaisilta. Jos sähkölaitteita joutuu kaatopaikalle, myrkyllisiä aineita voi vuotaa pohjaveteen ja joutua ravintoketjuun
vahingoittaen ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Vaihdettaessa vanhoja laitteita uusiin, myyjällä on lakisääteinen velvollisuus
ottaa vanha laite vähintäänkin ilmaiseksi hävitettäväksi.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/芬
Airbed, integroitu sähköpumppu
14

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624