Herunterladen  Diese Seite drucken

Gebruikershandleiding - Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

AlwayzAire
TM

GEBRUIKERSHANDLEIDING

DUBBELE FUNCTIE OPBLAZEN EN LEEG LATEN LOPEN
Max belasting: 67622:150 kg/330 lbs; 67624:300 kg/661lbs.
Vermogen: 220-240 V~, 50/60 Hz, 93 W
WAARSCHUWING:
1. Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn serviceverstrekker of
gelijkaardig gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te vermijden.
2. De motor mag niet langer dan 5 minuten draaien. De gebruiker moet de motor 5 minuten laten
afkoelen tussen ieder gebruik in.
WAARSCHUWING –
3.
met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder supervisie staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat
op een veilige manier en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reinigen en gebruiksonderhoud mag niet door kinderen worden verricht zonder supervisie.
(Voor EU-markt)
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
toezicht hebben of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen, zodat ze
niet met het apparaat kunnen spelen. (Voor markt anders dan EU)
4. VOORZICHTIG: Er zijn risico's wanneer u het artikel buiten en/of in het water gebruikt. Uit de buurt
van vuur houden.
5. OPMERKING: Niet blootstellen aan water of regen, om het gevaar van elektrische schok te
voorkomen.
6. Het luchtbed is geen speelgoed, kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met het
luchtbed/ventiel kunnen spelen.
OPMERKING: Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
OPMERKING: Tekeningen enkel voor illustratiedoeleinden. Mogelijk geen weerspiegeling van het werkelijke product. Niet op schaal.
OPMERKING: Lees de instructies volledig door en bewaar deze instructies. Bewaar dit boekje voor toekomstige raadpleging.
REINIGEN & OPBERGEN:
1. Als het product vuil wordt, veegt u met een schone, vochtige doek het oppervlak van het luchtbed voorzichtig schoon. Gebruik geen scherpe
reinigingsmiddelen. Vouw en berg op nadat het product droog is.
2. Laat alle lucht weglopen voordat u het product opbergt. Opbergen op een koele droge plaats.
3. Controleer het product op schade aan het begin van elk seizoen en met regelmatige tussenpozen wanneer het in gebruik is.
4. Plaats geen scherpe of zware objecten nabij of bovenop de matras. Dit kan schade en scheuren veroorzaken.
REPAREREN
Gebruik de bijgeleverde reparatiepatch als het oppervlak van het luchtbed beschadigd is.
1. Laat het luchtbed helemaal leeglopen.
2. Reinig en droog het beschadigde gebied.
3. Breng de reparatiepatch aan en verwijder alle luchtbellen.
Opmerking: Gebruik nooit andere vloeibare lijm of stof met een lijmlaag, gebruik alleen reparatiepatches zoals de bijgeleverde.
WEGGOOIEN
Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak op wielen:
Elektrische apparatuur dient niet afgedankt te worden samen met het gewoon huishoudelijk afval. Contacteer uw plaatselijke overheid om meer informatie te krijgen over
de beschikbare manieren van afvalophaling. Wanneer elektrische apparatuur gedumpt wordt in de natuur, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater sijpelen en in de
voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn. Wanneer u uw oude apparatuur wilt vervangen door nieuwe, is de verkoper wettelijk verplicht
uw oude apparatuur gratis terug te nemen voor afdanking.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/荷
luchtbed met ingebouwde AC-pomp
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen
5

Werbung

loading

  Verwandte Inhalte für Bestway AlwayzAire 67622

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624