Herunterladen  Diese Seite drucken

Kullanim Kilavuzu - Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

Dahili AC Pompalı AlwaysAire

KULLANIM KILAVUZU

İKİLİ İŞLEV: ŞİŞİRME VE SÖNDÜRME
Maks. yük: 67622:150kg/330lbs; 67624:300kg/661lbs.
Derecelendirme: 220-240V~, 50/60Hz, 93W
UYARI:
1. Besleme kablosu zarar görürse, herhangi bir tehlikenin meydana gelmesini önlemek için
üretici firma, servis elemanı veya benzer yeterlilikteki kişiler tarafından değiştirilmelidir.
2. Motor çalıştırma süresi 5 dakikayı geçmemelidir. Operatör kullanımlar arasından motoru
5 dakika soğumaya bırakmalıdır.
UYARI -
3.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihaz kullanımı ve
cihaz kullanımıyla ilgili tehlikeler konusunda bilgilendirilmemiş ve gözetim altında
tutulmayan kişiler ile 8 yaşından küçük çocuklar ve deneyimsiz veya bilgisiz kişiler
tarafından ya da fiziki, algılama veya mental özellikleri gelişmemiş kişiler tarafın-
dan kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yetişkin
gözetimi altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. (AB pazarı için)
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olacak bir kişi tarafından cihazı kullanımları
konusunda ve sırasında gözetim altında tutulmamaları halinde çocuklar dahil
olmak üzere deneyimsiz veya bilgisiz kişiler tarafından ya da fiziki, algılama veya
mental özellikleri gelişmemiş kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Cihaz ile
oynamadıklarından emin olunması açısından çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
(AB dışındaki pazarlar için)
4. DİKKAT: Ürünün açık havada ve/veya açık denizde kullanılması risk teşkil eder. Ateşten uzak tutun.
5. NOT: Elektrik çarpması riskini önlemek için suya ya da yağmura maruz bırakmayın.
6. Şişme yatak oyuncak değildir, çocuklar şişme yatak/valf ile oynamamalarını
sağlamak için denetlenmelidir.
NOT: Bu ürün ticari amaçla kullanım için değildir.
NOT: Çizimler yalnızca gösterim amaçlıdır . Gerçek ürünü yansıtmayabilir. Ölçek olarak kullanılmamalıdır.
DİKKAT: Bu talimatları tamamen okuyun ve saklayın. Gelecekte başvurmak üzere bu kitapçığı saklayın
TEMİZLİK ve MUHAFAZA:
1. Ürün kirlenirse, temiz nemli bir bez kullanın ve şişme yatak yüzeyini hafifçe silin. Temizlemek için sert deterjanlar kullanmayın. Ürün
kuruduktan sonra katlayıp saklayın.
2. Ürünü muhafaza etmeden önce tüm havasını alın. Serin ve kuru bir yerde saklayın.
3. Her sezon başında ve kullanım sırasında belirli aralıklarla, üründe hasar olup olmadığını kontrol edin.
4. Şiltenin yakınına veya üzerine ağır ya da keskin cisimler koymayın. Hasar ve yırtılma meydana gelebilir.
TAMİR
Şişme yatak yüzeyi zarar görürse, verilen tamir yamasını kullanın.
1. Şişme yatağı tamamen söndürün.
2. Hasarlı bölgeyi temizleyip kurulayın.
3. Bir tamir yaması uygulayın ve hava kabarcıklarını düzleştirin.
Not: Asla başka bir sıvı tutkal veya yapışkan kumaş kullanmayın, sadece verilen tamir yamasını kullanın.
TASFİYE
Üzeri çarpılı tekerlekli çöp kutusunun anlamı:
Elektrikli cihazları ayrılmamış kentsel atıl olarak elden çıkarmayın, bağımsız toplama tesislerinden yararlanın.
Geçerli toplama sistemleri hakkında bilgi almak için yerel
yönetiminizle irtibat kurun. Elektrikli cihazlar çöp arazilerinde veya atık sahalarında elden çıkarılırsa tehlikeli maddeler yer altı
sularına karışabilir ve sağlığınıza ve refahınıza zarar vermek suretiyle besin zincirine girebilir. Eski cihazlar yenileriyle
değiştirilirken, satıcı firma eski cihazınızı alıp ücretsiz olarak elden çıkarmakla sorumludur.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/土耳其
Şişme Yatak
TM
21

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624