Technische Daten, Messtoleranzen - VOLTCRAFT VC 240 Bedienungsanleitung

Digital multimeter
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Nehmen Sie das Messgerät erst wieder in Betrieb,
wenn das Gehäuse sicher geschlossen und ver-
schraubt ist.
Technische Daten
Technische Daten
Display (Anzeige)
: 3 1/2 stellige Anzeige 1999 mit auto-
Max. Messrate
: 2 Messungen pro Sekunde
Überlaufanzeige
: "1" für Overload
Nachladeanzeige
: "
Arbeitstemperatur
: 0°C bis +40°C (32 °F bis 104°F)
Lagertemperatur
: -10°C bis +50°C (14°F bis 122°F)
relative Luftfeuchtigkeit
: < 75 %, nicht kondensierend im
Abmessungen (L X B X H)
: ca. 179 x 88 x 39 mm (mit Holster,
18
matischer Polaritätsanzeige, Symbo-
lanzeigen und Maßeinheiten
+ -
"
Bereich von 0°C bis +30°C bzw.
< 50%, nicht kondensierend von
+30°C bis +40°C
ohne Messleitungen)
1b mA – ingang
Op deze ingang kunnen gelijk- en wissel-
stromen tot max. 200 mA worden geme-
ten (beveiligd met een snelle 0,315 – A
–zekering).
1c COM (–) –
ingangsbus (COM- resp. min-aansluiting)
1d V Ω
(+) –
ingangsbus (= plusaansluiting) voor de
overige metingen
2
Draaischakelaar
(=meetfunctieschakelaar) voor het instel-
len van de verschillende meetfuncties
(spanningsmeting, stroommeting, enz.)
3
Druktoetsen
voor de functies "AAN/UIT" en "LOW
IMP. 400 kΩ"
4
Zonnecel
voor de buffering van de condensator
5
Digitale weergave
3
/
1
de meeteenheden en functies
6
Gummiholster
Inhoudsopgave
Inleiding ..........................................................................................57
Voorgeschreven gebruik.................................................................58
Bedieningselementen (uitklappagina).............................................58
Inhoudsopgave ...............................................................................59
Veiligheidsinstructies ......................................................................60
Gebruik, ingebruikneming ..............................................................62
Uitvoeren van metingen..................................................................65
Verwijdering ....................................................................................69
Verhelpen van storingen .................................................................69
Onderhoud, verzorging en vervanging van zekeringen ..................70
Technische gegevens, meettoleranties ..........................................71
– cijferig met weergavesymbolen voor
2
59

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

Inhaltsverzeichnis