Handhabung, Inbetriebnahme - VOLTCRAFT VC 240 Bedienungsanleitung

Digital multimeter
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
transistors een "spanning" van meer dan 1V wordt gemeten (weerga-
ve 1000), kan het gaan om transistors met ingebouwde weerstanden.
Bij lichtdioden wordt een "doorlaatspanning" van ca. 1,4 tot 2,2
VDC gemeten. Als het om een Low-Current-Led gaat, is de meet-
stroom eventueel voldoende om deze LED te laten branden.
Tip!
- Bij kabelweerstanden van minder dan ca. 50 Ω
(weergave "100" bij diodetest) klinkt een geluids-
signaal.
- Tijdens de diodetest wordt veel energie verbruikt.
Verbind de halfgeleiders niet langer dan nodig met
het maatapparaat, anders is de High – Cap aan de
binnenkant sneller ontladen en is een nalading
vereist.
D Weerstandsmeting "Ω"
Let op!
Controleer of alle te meten schakeldelen, schakelin-
gen en componenten evenals andere meetobjecten
absoluut spanningsloos zijn.
Voor de weerstandsmeting gaat u als volgt te werk (zie ook de
afbeeldingen):
1. Stel de draaischakelaar in op weerstandsmeting "Ω" 200 of 2k of
20k of 200k of 2M of 20M.
2. Sluit de zwarte meetdraad aan op de COM-bus en de rode meet-
draad aan op de "VΩ
het meetobject. Na een korte stabilisatiefase krijgt u vervolgens
de weerstandswaarde te zien.
Opmerking!
Wanneer u een weerstandsmeting uitvoert, moet u
erop letten dat de meetpunten waarmee de meet-
stiften in contact komen, vrij zijn van vuil, olie, sol-
68
"–bus. Sluit nu de meetstiften aan op
c) elektrostatischen Feldern (Auf-/Entladungen)
d) Sendeantennen oder HF-Generatoren
- Zum Laden des Messgerätes dürfen nur die entsprechenden
Schalterpositionen eingestellt werden. Dies sind für die Ladung
am 230 – V – Wechselspannungsnetz die Schalterstellung:
" CHARGE 230 V MAX" und für die Ladung an 9 bis 12 V Batte-
riespannung oder Gleich-/Wechselspannung aus einen Stecker-
netzgerät die Schalterstellung: "CHARGE 9-12V ~/-".
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr
möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen
unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Es ist anzunehmen, dass ein
gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn
- das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist,
- das Gerät nicht mehr arbeitet und
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen oder
- nach schweren Transportbeanspruchungen.
- Schalten Sie das Messgerät niemals gleich dann ein, wenn es von
einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei
entstandene Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät
zerstören. Lassen Sie das Gerät uneingeschaltet auf Zimmertem-
peratur kommen.

Handhabung, Inbetriebnahme

A Laden des Gerätes
Das VC-240 ist mit einer umweltfreundlichen Energieversorgung
ausgestattet. Umweltfreundlich deshalb, weil hier anstelle von Bat-
terien oder Akkus ein Kondensator mit 1 F Kapazität als Stromver-
sorgung dient. Dieser wird über die Solarzelle gepuffert bzw. über 9
bis 12 V Gleich – oder Wechselspannung bzw. an 230 V Wechsel-
spannung wieder aufgeladen. Vor der Inbetriebnahme muss der ein-
gebaute Kondensator aufgeladen werden.
9

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

Inhaltsverzeichnis