Entsorgung; Behebung Von Störungen - VOLTCRAFT VC 240 Bedienungsanleitung

Digital multimeter
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Schmutz, Öl, Lötlack oder ähnlichem sind. Solche
Umstände können den Messwert verfälschen.
Bei Widerständen größer ca. 4 MΩ kann es sein, daß
die Anzeige etwas Zeit benötigt, um sich zu stabili-
sieren ("einzustellen"). Sobald "OL" im Display
erscheint und der Bargraph alle Segmente anzeigt,
haben Sie den Messbereich überschritten, bzw. die
Messstrecke ist unterbrochen.

Entsorgung

Ist das Digitalmultimeter trotz intakter Versorgung und Sicherungen
nicht funktionsfähig bzw. nicht mehr reparierbar, so muß es nach
den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.
Behebung von Störungen
Mit dem Digitalmultimeter VC – 240 haben Sie ein Produkt erwor-
ben, welches nach dem neuesten Stand der Technik gebaut wurde.
Dennoch kann es zu Problemen oder Störungen kommen. Darum ist
im Folgenden beschrieben, wie Sie einige dieser Störungen relativ
leicht selbst beheben können; Beachten Sie unbedingt die Sicher-
heitshinweise!
Fehler
Mögliche Ursache
keine Strommessung
Sicherungen für die Strombereiche i.O.?
möglich
Haben die Messleitungen einen siche-
ren Kontakt in den Messbuchsen?
Befinden sich die Messleitungen in der
A- bzw. µA/mA-Buchse und COM?
Keine Anzeige bei
Ist der Kondensator entladen?
eingeschaltetem Gerät
Wann wurde die letzte Ladung des
Kondensators durchgeführt?
16
- In industriële omgevingen dienen de Arbo-voorschriften ter voor-
koming van ongevallen met betrekking tot elektrische installaties
en bedrijfsmiddelen in acht te worden genomen.
- In scholen, opleidingscentra, hobbyruimten en werkplaatsen
moet door geschoold personeel voldoende toezicht worden
gehouden op de bediening van meetapparaten.
- Wees vooral voorzichtig bij de omgang met spanningen groter
dan 30 V wisselspanning (AC) resp. groter dan 60 V gelijkspan-
ning (DC). Reeds bij deze spanningen kunt u door het aanraken
van elektrische geleiders een levensgevaarlijke elektrische schok
krijgen.
- Voor elke wisseling van het meetbereik moeten de meetstiften
van het meetobject worden verwijderd.
- Controleer voor elke meting uw meetapparaat resp. uw meet-
draden op beschadiging(en).
- Gebruik voor het meten en het laden van het meetapparaat alleen
de meetdraden die bij het meetapparaat worden geleverd, resp.
die hiervoor zijn goedgekeurd.
- Om een elektrische schok te voorkomen, moet u erop letten dat u
de meetstiften en de te meten aansluitpunten (meetpunten) tijdens
de meting resp. tijdens de lading niet aanraakt, ook niet indirect.
- De spanning tussen het meetapparaat en de aarde mag niet hoger
zijn dan 500 VDC / VAC rms in de overspanningscategorie II.
- Werk met het meetapparaat niet in ruimten of onder ongunstige
omgevingscondities waarin/waarbij brandbare gassen, dampen
of stoffen aanwezig zijn of kunnen zijn. Voorkom voor uw eigen
veiligheid absoluut dat het meetapparaat of de meetdraden voch-
tig of nat worden! Vermijd het gebruik in de directe nabijheid van
a) krachtige magneetvelden (luidsprekers, magneten)
b) elektromagnetische velden (transformatoren, spoelen, relais,
beveiligingen, elektromagneten enz.)
61

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

Inhaltsverzeichnis