VOLTCRAFT VC 240 Bedienungsanleitung Seite 17

Digital multimeter
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Correcte toepassing van het meetappa-
raat VC 240:
Meting van gelijkspanningen tot maximaal 1000 VDC in de over-
spanningscategorie CAT II
Meting van wisselspanningen tot maximaal 750 VAC rms in de over-
spanningscategorie CAT II
Meting van gelijk- en wisselstromen tot max. 20 A, max. gedurende
10 s om de 15 minuten (beveiligd)
Meting van weerstanden tot max. 20 MΩ
Doorgangstest (onder ca. 50 Ω akoestisch) en diodetest
Een meting onder slechte omgevingsvoorwaarden is niet toege-
staan. Ongunstige omgevingsvoorwaarden zijn:
- vocht of een te hoge luchtvochtigheid,
- stof en brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen,
- onweer resp. weersomstandigheden zoals sterk elektrostati-
sche velden enz.
Een andere toepassing dan hiervoor beschreven, leidt tot beschadi-
ging van het meetapparaat en is bovendien verbonden met gevaren,
zoals bijv. kortsluiting, brand, elektrische schokken enz. Het comple-
te product mag niet worden veranderd, resp. omgebouwd! De veilig-
heidsvoorschriften dienen absoluut in acht te worden genomen!
Bedieningselementen
Afbeelding (uitklappagina)
1a 20 – A – ingang
Deze meetingang is beveiligd met 10A
(-zekering) en geschikt voor gelijk- en
wisselstromen tot max. 20 A (max. gedu-
rende 10 s met 15 min. pauze tussen de
metingen).
58
Messtoleranzen
Angabe der Genauigkeit in ±(% der Ablesung + Anzahl der Stellen =
digits = dgt(s) ). Genauigkeit 1 Jahr lang bei einer Temperatur von
+18°C bis 28°C, bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von kleiner als 75 %,
nicht kondensierend. Die Warm – up – Zeit beträgt 1 Minute.
Messbereich Genauigkeit
Auflösung
Gleichspannung
200 mV
±(0,5%+5dgts)
0,1 mV
2 V
±(0,5%+5dgt)
0,001 V
20 V
±(0,5%+5dgt)
0,01 V
200 V
±(0,5%+5dgt)
1000 V
±(0,8%+5dgts)
Eingangsimpedanz: 10 MΩ
Wechselspannung
2 V
±(1,0%+5dgts)
0,001 V 40-100 Hz/100-400Hz ±(1,2%+10dgts)
20 V
±(1,0%+5dgts)
0,01 V 40-100 Hz/100-400Hz ±(1,2%+10dgts)
200 V
±(1,0%+5dgts)
750 V
±(1,0%+5dgts)
Eingangsimpedanz: 10 MOhm, < 100 pF
Messung und Anzeige des Effektivwertes der Wechselspannung
Gleichstrom DCA (µA und mA und A)
200 µA
±(1,0%+5dgts)
0,1 µA
2 mA
±(1,0%+5dgts) 0,001 mA
20 mA
±(1,0%+5dgts) 0,01 mA
200 mA
±(1,0%+5dgts)
0,1 mA
20 A
±(1,5%+5dgts)
0,01 A
Wechselstrom ACA (µA und mA und A)
200 µA
±(1,2%+5dgts)
0,1 µA 40-100 Hz/100-400Hz ±(1,5%+10dgts)
2 mA
±(1,2%+5dgts) 0,001 mA 40-100 Hz/100-400Hz ±(1,5%+10dgts)
20 mA
±(1,2%+5dgts) 0,01 mA 40-100 Hz/100-400Hz ±(1,5%+10dgts)
200 mA
±(1,2%+5dgts)
0,1 mA 40-100 Hz/100-400Hz ±(1,5%+10dgts)
20 A
±(2,0%+5dgts)
0,01 A 40-100 Hz/100-400Hz ±(2,0%+10dgts)
Frequenz
0,1V
1 V
0,1V
40-100 Hz/100-400Hz ±(1,2%+10dgts)
1 V
40-100 Hz/100-400Hz ±(1,2%+10dgts)
19

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

Inhaltsverzeichnis