Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Elektros Instaliacija - Beko BEKOMAT 13 Installationanleitung Und Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für BEKOMAT 13:

Werbung

Pavojus!
Maitinimo įtampa!
G alima elektros smūgio rizika, iššaukianti sužalojimą ar mirtį, esant kontaktui su neizoliuotais komponentais,
turinčiais maitinimo įtampą.
Priemonės:
• Elektros instaliacijų metu turi būti tvirtai laikomasi visų galiojančių nuostatų (pvz. VDE 0100 / IEC 60364).
• Techninės priežiūros priemonių reikia imtis tik tada, kai sistema yra dezaktyvuota!
• Visų rūšių elektros darbus gali atlikti tik įgalioti ir kvalifikuoti darbuotojai.
• Esant AC tiekimui, turi būti pateiktas patikimai prieinamas separatorius (pvz. tiekimo kištukas ar jungiklis), kuris
atskiria visus srovę nešančius laidininkus.
• Jei potencialiai laisvas kontaktas eina su įtampa, kuri pavojinga kontakto atveju, turi būti pateiktas ir atitinkamas
separatorius.
• Tiekiama 24 VDC (IEC 60364-4-41) įtampa turi atitikti žemų įtampų direktyvos reikalavimus pagal Tarptautinę
elektrotechnikos komisiją.
Pastaba:
Nėra jokios galvaninės izoliacijos tarp VCD prietaisų gnybtų KL 5 "±24V" - KL 6 "±24V" ir korpusų ar kondensato jungčių.
Atliekant bandymus, pvz. apsauginių laidininkų bandymus pagal VDE 0701-0702 / IEC 85/361/CD, turi būti laikomasi, kad
būtų tik jungtis funkcinio įžeminimo sukūrimui tarp prietaiso juntamų laidžių dalių ir apsauginio laidininko pagrindo, ir nebūtų
jokios apsauginės jungties, kuria gali tekėti srovė.
Priveržkite srieginę kabelio jungtį su šiokiu tokiu sandarinimo efektu.
Potencialiai laisvas kontaktas
Per potencialiai laisvą kontaktą galima perduoti pavojaus signalą (t.y. į valdymo sistemą). Perjungimo kontaktas gali būti
valdomasautomatiškai išsijungiančiu režimu.
Pvz. jei pritaikoma tiekimo įtampa ir BEKOMAT funkcionuoja be gedimų, aktyvuojama pavojaus signalo relė. Paprastai atidarytas
kontaktas (0.7-0.8) yra uždarytas.
Jei nepritaikoma jokia tiekimo įtampa ar atsiranda gedimo indikacija, pavojaus signalo relė yra atleidžiama. Paprastai atidarytas
kontaktas yra atviras (pavojaus signalas).
Išorinio bandymo mygtukas (pasirenkamas)
Su šiuo mygtuku susikaupęs kondensatas gali būti nuosekliai išleistas nuotolinio valdymo būdu. Čia įprasto bandymo mygtuko
funkcija yra papildoma BEKOMAT funkcija. Kai uždaromas išorinis kontaktas, atsidaro vožtuvas.
Laikykitės papildomų instrukcijų!
Tarp apsauginio laidininko/PE jungties ir vamzdyno nėra priimtinas galimas skirtumas. Jei reikalaujama, turi būti
numatytas galimas išlyginimas pagal VDE 0100 / IEC 60364.
BEKOMAT 13, 13 CO, 13 CO PN25, 13 CO PN40

Elektros instaliacija

27

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Bekomat 13 co pn40Bekomat 13 co pn25

Inhaltsverzeichnis