Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Saugos Instrukcijos - Beko BEKOMAT 13 Installationanleitung Und Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für BEKOMAT 13:

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Saugos instrukcijos

Prašome patikrinti, ar šios instrukcijos atitinka prietaiso tipą!
Prašome laikytis visų nurodymų, pateiktų šiose naudojimo instrukcijose. Jas sudaro pagrindinė informacija, kuria reikia
vadovautis montavimo, naudojimo ir priežiūros metu. Todėl yra labai svarbu, kad technikas ir atsakingas operatorius/
kvalifikuoti darbuotojai prieš montavimą, paleidimą ir priežiūros darbus perskaitytų šias naudojimo instrukcijas.
Naudojimo instrukcijos turi būti prieinamos bet kuriuo metu BEKOMAT® naudojimo vietoje.
Greta šių naudojimo instrukcijų reikia laikytis vietos ir nacionalinių instrukcijų, jei to reikalaujama.
Įsitikinkite, kad BEKOMAT® 13 yra naudojamas tik leistinose ribinėse vertėse, nurodytose ant tipo plokštės. Bet koks
nuokrypis sukelia riziką asmenims ir medžiagoms ir gali pasireikšti veikimo sutrikimu bei paslaugų teikimo gedimais.
Jei turite kokių klausimų dėl šių montavimo ir naudojimo instrukcijų, prašome susisiekti su „BEKO TECHNOLOGIES
GMBH".
Pavojus!
Suspaustas oras!
Sunkaus sužalojimo ar mirties rizika per kontaktą su greitai ar staiga išeinančiu suslėgtu oru ar per sprogias
įrangos sudedamąsias dalis arba neapsaugotus įrangos komponentus.
Priemonės:
• Neviršykite maksimalaus darbinio slėgio (žr. tipo plokštę)!
• Techninės priežiūros priemonių imkitės tik tada, kai sistema yra beslėgė.
• Naudokite tik slėgiui atsparią montavimo medžiagą.
• Tiekimo vamzdis turi būti tvirtai sutvirtintas. Išmetamasis vamzdis: trumpa slėgio žarna, sutvirtinta į slėgiui atsparų vamzdį.
• Įsitikinkite, kad žmonių ar daiktų nenublokš kondensatas ar išeinantis suslėgtas oras.
Pavojus!
Maitinimo įtampa!
Galima elektros smūgio rizika, iššaukianti sužalojimą ar mirtį, esant kontaktui su neizoliuotais
komponentais, turinčiais maitinimo įtampą.
Priemonės:
• Elektros instaliacijų metu turi būti tvirtai laikomasi visų galiojančių nuostatų.
• Techninės priežiūros priemonių reikia imtis tik tada, kai sistema yra išjungta!
• Visų rūšių elektros darbus gali atlikti tik įgalioti ir kvalifikuoti darbuotojai.
Tolimesni saugos patarimai:
• Montavimui ir naudojimuisi reikia laikytis nacionalinių nuostatų ir galiojančių saugos kodų.
• Nenaudokite BEKOMAT 13 pavojingose zonose.
• Montuojant įleidimo sraigtinius sujungimus, venkite per didelės priveržimo jėgos. Tai ypatingai taikytina kūginiams sraigtiniams
sujungimams.
• BEKOMAT 13 veiks tik tada, kai bus taikoma įtampa.
• Nenaudokite bandymų mygtuko nuolatiniam išleidimui!
• Naudokite tik autentiškas atsargines dalis! Tai yra būtina, siekiant užtikrinti puikų veikimą.
Papildomi patarimai:
• Montavimo metu naudokite plokščią veržliaraktį maitinimo vamzdyje (plotis aplink plokštumą - 36) kaip nugaros atramą.
8
BEKOMAT 13, 13 CO, 13 CO PN25, 13 CO PN40

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Bekomat 13 co pn40Bekomat 13 co pn25

Inhaltsverzeichnis