Herunterladen Diese Seite drucken

Használati Útmutató - Bestway 62076 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

FIGYELMEZTETÉS:
1. A légszivattyú csak a mellékelt transzformátorral vagy szivargyújtó-csatlakozódugóval használható.
2. A légszivattyú csak a rajta feltüntetett jelölésnek megfelelő, biztonságos, alacsony feszültségű (DC 12
V) változatban kapható.
3. A karbantartás előtt kapcsolja ki, és válassza le a szivattyút az áramellátásról.
4. Az áramütésveszély elkerülése érdekében ne használjon sérült tápkábelt. A sérült tápkábeleket ki kell
dobni. A sérült kábeleket ne próbálja meg megjavítani.
5. Ne működtesse egyhuzamban 5 percnél tovább a szivattyút. Az újbóli használatba vétel előtt legalább
15 percet kell várni, hogy a készülék kihűljön.
6. A használat közben a felfújó és leeresztő nyílásban semmiféle tárgy nem lehet.
7. Használat közben soha ne hagyja a szivattyút felügyelet nélkül.
8. A készüléket száraz helyen tárolja.
9. Ez a készülék 8 éves kortól használható, illetve a fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott,
továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet
mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos ismeretek megszerzését és a
járulékos veszélyek megértését követően használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és felhasználó által végzendő karbantartást gyermekek csak felügyelettel végezhetik.
MEGJEGYZÉS:
A termék nem iparszerű használatra lett tervezve.
1. MEGJEGYZÉS:
szelepek, melyek kézi leeresztést igényelnek.
2. MEGJEGYZÉS:
szeleppel rendelkezik, amely megakadályozza a levegő elszivárgását. Javasoljuk, hogy ezen termékek
leeresztéséhez egyszerűen csavarják ki belőlük a szelepet.
A SZIVATTYÚ ÁRTALMATLANÍTÁSA
Az áthúzott kerekes szemétkosár
jelentése:
Ne dobja ki az elektromos berendezést a
többi háztartási hulladékkal együtt, számukra
használja az e célra
rendszeresített külön gyűjtőládákat.
A helyi önkormányzatnál kérhet információt a
használt eszközök leadásának módjáról. Amennyiben
az elektromos berendezések szemétgödrökbe vagy
szeméttelepekre kerülnek, a bennük lévő veszélyes
anyagok a talajvízbe szivároghatnak és ily módon a
táplálékláncba kerülhetnek, károsítva egészségét
vagy közérzetét. Ha régi berendezéseit újakra cseréli,
a kiskereskedőnek jogi kötelessége az Ön által
leadott elhasznált régi berendezésnek az
ártalmatlanítás céljából való térítésmentes átvétele.
FONTOS:
FIGYELEM:
Nem minden levegőszelep ereszthető le a készülékkel. Vannak olyan egyutas
Néhány Bestway termék olyan speciális, légmentesen záró belső biztonsági
Kapcsológomb
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL
FIGYELMESEN A HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓT ÉS AZT ŐRIZZE MEG.
AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE VÉGETT A
KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI VÍZ VAGY
ESŐ HATÁSÁNAK. TARTSA A
KÉSZÜLÉKET SZÁRAZON.
CSAK OTTHONI HASZNÁLATRA.
Felfújó Nyílás
Adapter
Szivargyújtó-csatlakozódugó
Légleeresztő Nyílás
13
Transzformátor
S-S-003369

Werbung

loading