Herunterladen Diese Seite drucken

Před Uvedením Do Provozu; Uvedení Do Provozu; Zapnutí A Vypnutí Kompresoru; Připojení - Parkside PKZ 180 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Všeobecné ... / Před uvedením ... / Uvedení do provozu / Čištění a ošetřování
Používat jen ve vnitřních prostorech.
VAROVÁNÍ! Kompresorové zařízení se může
bez varování rozběhnout!
Před uvedením do provozu
Používejte kompresor jen v suchých, dobře vět-
raných místnostech. V místnosti se nesmí nachá-
zet žádné prachy, kyseliny, páry, výbušné nebo
zápalné plyny.
Kontrolujte bezvadný stav všech částí přístroje.
Zkontrolujte, jestli je síťové napětí, které máte k
dispozici, kompatibilní se síťovým napětím urče-
ným pro provoz kompresoru.
Nepoužívejte dlouhé přívody.
Před uvedením do provozu postavte kompresor
na gumové nohy.
Upozornění: Svítící vypínač signalizuje připojení
na síť elektrického proudu, nesignalizuje provoz.
Uvedení do provozu
Zapnutí a vypnutí
kompresoru (viz obr. A)
K zapnutí nastavte vypínač
K vypnutí nastavte vypínač
Připojení (viz obr. B)
POZOR! Vypněte přístroj. Držte přitom spojku
pevně, aby jste zabránili zranění zpětným úde-
rem hadice.
Připojte vsuvku Vašeho pneumatického nástroje
na tlakovou hadici
Pro rozpojení zatáhněte zpátky rychlospojku
na tlakové hadici
30 CZ
93472_Kompressor_PKZ_180_A1_content_SI-CZ.indd 30
do polohy I.
4
do polohy 0.
4
kompresoru.
3
.
3
Pistole na pumpování
pneumatik (viz obr. C)
Pistole
slouží na pumpování automobilových
9
pneumatik, s vhodným příslušenstvím i na pumpování
a regulování pneumatik jízdních kol, nafukovacích
člunů, matrací, míčů, atd.
POZOR! Monometr
není kalibrovaný! Prosíme,
6
kontrolujte tlak vzduchu kalibrovaným přístrojem.
Použití pistole na
čištění (viz obr. D)
Pistoli
můžete použít i na čištění dutin, znečiště-
9
ných povrchů a pracovních přístrojů.
K tomu nejdříve sundejte hadici s ventilovým
adaptérem
.
5
Nyní našroubujte adaptér na čištění
pistoli
.
9
Použití soupravy adaptérů
Souprava adaptérů Vám umožňuje další použití
pistole:
a) napumpování míčů pomocí jehly
b) ventilový adaptér
umožňuje pumpování pne-
11
umatik jízdních kol.
c) přídavným adaptérem
15
bazény, nafukovací matrace nebo čluny.
d) napumpování artiklů se šroubovým ventilem
(např. člunů) s adaptérem
e) pumpování velkoobjemových artiklů. K tomu
můžete použít odvzdušňovací adaptér
f) oba kuželové, univerzální adaptéry (
můžete rovněž použít na pumpování matrací.
Čištění a ošetřování
Upozornění: Doporučuje se čistit přístroj po
každém použití. Prosíme, vytáhněte před čištěním
nejdříve zástrčku přístroje ze zásuvky.
Dbejte na to, aby byl přístroj úplně vychlazený,
jinak hrozí nebezpečí popálení.
na
7
.
10
je možné napumpovat
.
13
.
12
a
)
8
16
15.11.13 14:03

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 93472