Herunterladen Diese Seite drucken

Pred Začetkom Obratovanja; Začetek Uporabe; Vklop / Izklop Kompresorja; Priključitev - Parkside PKZ 180 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Splošni varnostni napotki za ... / Pred začetkom obratovanja / Začetek uporabe
lahko postane vir nevarnosti. Kompresor je opre-
mljen z zaščito pred pregrevanjem. Ko motor
doseže temperaturo 130 °C, se zaradi zaščite
pred pregrevanjem samodejno izklopi. Tako se
lahko motor ohladi in se preprečijo poškodbe.
Po ohladitvi se motor samodejno znova zažene.
Ta premor je običajen in je namenjen za zaščito
motorja. Postopek se ponovi, takoj ko motor
znova doseže temperaturo 130 °C.
Uporabljajte samo v notranjih pro-
storih.
OPOZORILO! Kompresor se lahko zažene
brez opozorila!
Pred začetkom obratovanja
Kompresor uporabljajte le v suhih in dobro
prezračenih prostorih. V prostoru se ne smejo
nahajati prah, kisline, pare, eksplozivni ali
vnetljivi plini.
Preverite neoporečnost vseh delov naprave.
Preverite, ali je obstoječa omrežna napetost
združljiva s tisto, ki je predvidena za delovanje
kompresorja.
Izogibajte se dolgim dovodnim napeljavam.
Pred zagonom postavite kompresor na gumijaste
noge.
Napotek: Lučke stikala so indikatorji priključitve
na omrežje in ne za delovanje črpalke.
Začetek uporabe
Vklop / izklop
kompresorja (gl. sl. A)
Za vklop prestavite vklopno-izklopno stikalo
v položaj I.
Za izklop prestavite vklopno-izklopno stikalo
v položaj 0.
4
20 SI
93472_Kompressor_PKZ_180_A1_content_SI-CZ.indd 20
Priključitev (gl. sl. B)
POZOR! Za to izklopite napravo. Pri tem trdno
držite spojni del, da preprečite poškodbe zaradi
vrnitve gibke cevi.
Nastavek vašega pnevmatskega orodja priklju-
čite na gibko cev za stisnjen zrak
sorja.
Če želite to povezavo znova prekiniti, povlecite
nastavek za hitro vpenjanje na gibki cevi za
stisnjen zrak
nazaj.
3
Uporaba polnilnika
pnevmatik (gl. sl. C)
Polnilnik pnevmatik s stisnjenim zrakom
njen za polnjenje avtomobilskih pnevmatik; z ustreznim
priborom pa tudi za polnjenje in uravnavanje tlaka
v zračnicah koles, gumijastih čolnih, zračnih blazi-
nah, žogah itd.
POZOR! Manometer
po polnjenju preverite tlak zraka z umerjeno napravo.
Uporaba izpihovalne
pištole (gl. sl. D)
Polnilnik pnevmatik
9
čiščenje odprtin in umazanih površin ter delovnih
naprav kot izpihovalno pištolo.
Za to najprej odstranite gibko cev z adapterjem
za ventil
.
5
Zdaj privijte izpihovalni adapter
pnevmatik
.
9

Uporaba kompleta adapterjev

4
Komplet adapterjev omogoča naslednje vrste upo-
rabe polnilnika pnevmatik:
a) napihovanje žog s pomočjo igle za žogo
b) Adapter za ventil
11
kolesa.
c) polnjenje bazenčkov, zračnih blazin ali čolnov s
pomočjo dodatnega adapterja
kompre-
3
je name-
9
ni umerjen! Prosimo, da
6
lahko uporabite tudi za
na polnilnik
7
.
10
omogoča polnjenje zračnic
.
15
15.11.13 14:03

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 93472