Herunterladen Diese Seite drucken

Predvidena Uporaba; Nepravilna Uporaba - Parkside PKZ 180 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Uvod
Kompresor PKZ 180 A1
Uvod
Iskrene čestitke! Odločili ste se za kako-
vostno napravo našega podjetja. Pred
prvo uporabo se seznanite z izdelkom.
V ta namen pozorno preberite naslednja navodila
za uporabo in varnostne napotke. Uporaba te na-
prave je dovoljena le usposobljenim osebam.
NE SME PRITI V ROKE OTROK!

Predvidena uporaba

Ta naprava je primerna za oskrbo s stisnjenim zrakom
za polnilnike pnevmatik, pihalne pištole in z uporabo
ustreznih adapterjev za izpihovanje žogic itd. Izde-
lek uporabljajte le kot je opisano in za navedene
namene uporabe. Ta navodila dobro shranite. Če
izdelek odstopite novemu lastniku, mu zraven izročite
tudi vse dokumente. Vsaka uporaba, ki odstopa od
predvidenega namena uporabe, je prepovedana
in potencialno nevarna. Škode, ki nastane zaradi
neupoštevanja navodil ali napačne uporabe, ga-
rancija ne pokriva in ne spada v področje jamstva
proizvajalca. Naprava je bila izdelana za zasebno
uporabo, uporaba v poslovne ali industrijske na-
mene ni dovoljena.

Nepravilna uporaba

Kompresor ni primeren za trajno obratovanje oz.
neomejeno, komercialno uporabo, dovoljeno pa
ga je uporabljati le v suhih prostorih. Proizvedeni
stisnjeni zrak ni primeren za vdihavanje. Uporaba
v eksplozivnih okoljih in merjenje s pištolo za stisnjen
zrak v druge osebe je prepovedano.
Ostala tveganja
Tudi pri predvideni uporabi naprave vedno obstaja
določeno tveganje, ki ga ni mogoče izključiti. Zaradi
vrste in zgradbe naprave lahko pride do naslednjih
morebitnih nevarnosti:
16 SI
93472_Kompressor_PKZ_180_A1_content_SI-CZ.indd 16
- upravljavec pozabi, da mora nositi zaščito za sluh.
- upravljavec odpre pipo, naprave pa pred tem ni
povezal z gibko cevjo za stisnjen zrak.
- stisnjen zrak je usmerjen proti ljudem ali živalim.
- dvignjeni delci umazanije in prahu padajo v oči
ali na obraz.
- električni udar ob stiku z neizoliranimi električnimi
sestavnimi deli.
Če ne upoštevate navodil, navedenih v navodilih
za uporabo, lahko zaradi nepravilne uporabe
pride do nevarnosti.
Opozorilo: Dejanska vrednost prisotnih vibracij
med uporabo naprave se lahko razlikuje od tiste, ki
je navedena v navodilih za uporabo oz. ki jo navaja
proizvajalec. To lahko povzročijo različni dejavniki,
ki jih je treba upoštevati pred oz. med vsako uporabo:
- Ali se naprava uporablja pravilno?
- Ali je vrsta materiala, ki ga obdelujete, pravilna?
- Ali je uporabno stanje vaše naprave v redu?
- Ali so držala oz. izbirni protivibracijski ročaji
nameščeni in ali so ustrezno pritrjeni?
Če med uporabo naprave na rokah zaznate nepri-
jeten občutek ali razbarvanje kože, takoj prekinite
z delom. Med delom imejte več premorov. Če ne
boste imeli dovolj premorov med delom, lahko pride
do sindroma vibracij v dlaneh in rokah. Oceniti je
treba stopnjo obremenitve, ki je odvisna od dela oz.
uporabe naprave, in med delom dostikrat počivati.
Na ta način lahko bistveno zmanjšate stopnjo obre-
menitve v celotnem delovnem času. Zmanjšajte tve-
ganje, ki ste mu izpostavljeni pri vibracijah. Napravo
vzdržujte v skladu z navodili za uporabo. Če na-
pravo uporabljate pogosteje, stopite v stik s proda-
jalcem in po potrebi nabavite protivibracijski pribor
(ročaje).
Izogibajte se uporabi naprave pri temperaturah
t = 5 °C ali manj. Izdelajte delovni načrt, s katerim
boste omejili obremenitev zaradi vibracij.
Določeni obremenitvi zaradi hrupa te naprave se ni
mogoče izogniti. Odložite dela, pri katerih nastaja
močan hrup, na dovoljen in za to namenjen čas.
Upoštevajte npr. čas, ko mora biti tišina, in omejite
trajanje dela na najnujnejše. Za osebno zaščito in
zaščito oseb, ki se nahajajo v bližini, je treba nositi
ustrezno zaščito za sluh.
15.11.13 14:03

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 93472