Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKZ 180 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
COMPRESSOR PKZ 180 A1
COMPRESSOR
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
COMPRESSEUR
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
Traduction du mode d'emploi d'origine
KOMPRESSOR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 106630
106630_Kompressor_PKZ_180_A1_cover_DK_BE_NL.indd 2
KOMPRESSOR
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
COMPRESSOR
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
02.12.14 08:48

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKZ 180 A1

 • Seite 1 COMPRESSOR PKZ 180 A1 COMPRESSOR KOMPRESSOR Operation and Safety Notes Brugs- og sikkerhedsanvisninger Translation of original operation manual Oversættelse af den originale driftsvejledning COMPRESSEUR COMPRESSOR Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Bedienings- en veiligheidsinstructies Traduction du mode d‘emploi d‘origine Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil.
 • Seite 3 10 16 106630_Kompressor_PKZ_180_A1_cover_DK_BE_NL.indd 4 02.12.14 08:48...
 • Seite 4 106630_Kompressor_PKZ_180_A1_cover_DK_BE_NL.indd 5 02.12.14 08:48...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Improper use ............................Page 6 Features ...............................Page 7 Technical Data ............................Page 7 General safety instructions for air tools ...............Page 7 General safety information for electrical devices Product-specific safety instructions .....................Page 9 Before use ............................Page 10 Start-up Switching the compress on / off ......................Page 10...
 • Seite 6: Introduction

  Introduction Compressor PKZ 180 A1 - The user forgets to use ear protection. - The user opens the valve without the device being connected to an air hose. Introduction - Compressed air is aimed at persons or animals. - Dirt particles and dust raised enter the eyes or the Congratulations! You have chosen a face.
 • Seite 7: Features

  Introduction / General safety instructions for air tools Features Duty type S3-15 %-10 min: S3 = Intermittent duty without the effect of starting. During a 10 min pe- Check that all the items are present and that the riod the max. operating time is 15 % (1.5 min). product is in perfect condition immediately after unpacking.
 • Seite 8 General safety instructions for air tools Do not use the device in explosive environments Protect hoses from kinks, constrictions, solvents with flammable liquids, gasses or dust. and sharp edges. Never work on materials which are or could Keep hoses away from heat, oil and rotating potentially be highly flammable or explosive.
 • Seite 9: General Safety Information For Electrical Devices

  General safety instructions ... / General safety information for electrical devices ATTENTION! The pressure gauge is not cali- Disconnect the compressed air unit from the air supply after each use and when not in use. Do brated! Please check the air pressure with a not use the compressed air unit if it leaks or is calibrated device after filling.
 • Seite 10: Before Use

  General safety information for electrical devices / Before use / Start-up Start-up always use the handle on the device to move it. Never touch the device itself! Switching the compress ATTENTION! The compressor housing may on / off (cf. Fig. A) become hot during use.
 • Seite 11: Using The Adapter Set

  ... / Cleaning / Care / Spare ... / Maintenance and ... /Information about ... Using the adapter set Maintenance and Service The adapter set allows the tyre filling device to be This device requires no maintenance. used for the following additional applications: Note: Never open the device.
 • Seite 12: Warranty Terms

  Information about warranty ... / Environmental instructions and disposal information Warranty terms proof of purchase when making enquiries. The prod- uct number can be found on the type plate, an The warranty period begins on the date of purchase. engraving, the cover page of your instructions (bot- Please retain the original receipt safely.
 • Seite 13: Ec Declaration Of Conformity

  Compressor Serial number: 1791 Year of manufacture: 2015 / 13 IAN: 106630 Model: PKZ 180 A1 meets the basic safety requirements of European Directives EC Machinery Directive 2006 / 42 / EC GB/IE 106630_Kompressor_PKZ_180_A1_content_DK_BE_NL.indd 13...
 • Seite 14 106630_Kompressor_PKZ_180_A1_content_DK_BE_NL.indd 14 02.12.14 08:48...
 • Seite 15 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ........................Side 16 Ikke bestemmelsesmæssig anvendelse ....................Side 16 Udstyr ..............................Side 17 Tekniske data............................Side 17 Almene sikkerhedshenvisninger for trykluftudstyr ........Side 17 Almene sikkerhedshenvisninger for elektroapparater ......Side 19 Produktspecifikke sikkerhedshenvisninger ..................Side 20 Inden ibrugtagningen ......................Side 20 Ibrugtagning Tænd- / sluk for kompressor .........................Side 20 Tilslutning ..............................Side 20 Brug af dækopfylder ..........................Side 20 Anvendelse af udblæsningspistol ......................Side 20...
 • Seite 16: Indledning

  Indledning Kompressor PKZ 180 A1 udelukkes. Ud af arten og kontruktion af apparatet kan de følgende potentielle farer afledes: - brugeren glemmer at bære et høreværn. Indledning - brugeren åbner hanen uden at apparatet er for- bundet med trykluftslangen. Hjerteligt tillykke! De har valgt et apparat - trykluft rettes mod mennesker eller dyr.
 • Seite 17: Udstyr

  Indledning / Almene sikkerhedshenvisninger for trykluftudstyr En vis larmbelastning gennem dette apparat kan Beskyttelsesart: IP20 ikke undgås. Udfør larmintensivt arbejde på tilladte Apparatvægt: ca. 6,0 kg og dertil bestemte tidspunkter. Hold Dem i givet fald Måleværdi registreret til hviletider og begræns arbejdets varighed til det iht.: EN ISO 2151 højest nødvendige.
 • Seite 18 Almene sikkerhedshenvisninger for trykluftudstyr Vedligehold og rengør regelmæssigt apparatet og slanger skal med hensyn til tryk- og luftmængde som foreskrevet (se kapitel „rengøring / pleje“). være dimensioneret i overensstemmelse med EKSPLOSIONSFARE! apparatets karakteristika. Et for lavt tryk forringer Anvend aldrig benzin til rengøring af trykluftap- apparatets funktion, et for højt tryk kan medføre paratet eller andre antændelige væsker! Reste- materielle skade og personskader.
 • Seite 19: Almene Sikkerhedshenvisninger For Elektroapparater

  Almene ... / Almene sikkerhedshenvisninger for elektroapparater Værktøjet og forsyningsslangen skal være ud- Vær venligst opmærksom på at De aldrig styret med en slangekobling, så trykket er helt driver kompressoren ved en temperatur under nedsat, når koblingsslangen bliver fjernet. 5 grader. Uden producentens tilladelse må...
 • Seite 20: Produktspecifikke Sikkerhedshenvisninger

  Almene sikkerhedshenvisninger ... / Inden ibrugtagningen / Ibrugtagning Produktspecifikke Ibrugtagning sikkerhedshenvisninger Tænd- / sluk for kompressor (se afbildning A) FORSIGTIG! MEGET VARM OVERFLADE! Kompressoren opvarmes under længerevarende drift. Benyt derfor altid grebet, der er anbragt For at tænde skal De venligst bringe tænd- / på...
 • Seite 21: Anvendelse Af Adaptersæt

  ... / Rengøring / pleje / Reservedele / Vedligeholdelse ... / Henvisninger til garanti ... Anvendelse af adaptersæt Vedligeholdelse og service Adaptersættet muliggør følgende ekstra indsatsmu- For dette apparat er vedligeholdelse ikke nødvendig. ligheder med dækopfylderen for Dem: Henvisning: De må under ingen omstændighe- a) oppumpning af bolde med hjælp af boldnålen der åbne apparatet.
 • Seite 22: Garantibetingelser

  Henvisninger til garanti ... / Miljøhenvisninger og bortskaffelsesangivelser Afvikling af garantisager af dette produkt. Disse juridiske rettigheder begrænses ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende. For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres sag, skal De venligst følge de følgende Garantibetingelser henvisninger.
 • Seite 23: Eg-Konformitetserklæring

  66386 St. Ingbert Markus Zimmer - stige kvalitetssikring - erklærer på eget ansvar, at produktet Kompressor Serienummer: 1791 Produktionsår: 2015 / 13 IAN: 106630 Model: PKZ 180 A1 opfylder de væsentlige sikkerhedskrav, som er fastlagt i EU-direktiverne 106630_Kompressor_PKZ_180_A1_content_DK_BE_NL.indd 23 02.12.14 08:48...
 • Seite 24 106630_Kompressor_PKZ_180_A1_content_DK_BE_NL.indd 24 02.12.14 08:48...
 • Seite 25 Table des matières Introduction Utilisation conforme ..........................Page 26 Utilisation non conforme ........................Page 26 Équipement ............................Page 27 Caractéristiques techniques ........................Page 27 Consignes de sécurité générales pour les outils à air comprimé ..Page 27 Consignes générales de sécurité concernant les appareils électriques Instructions de sécurité...
 • Seite 26: Introduction

  Introduction Compresseur PKZ 180 A1 Risques résiduels En cas d‘utilisation non conforme, un risque résiduel persiste, qui ne peut pas être exclu. Les risques Introduction potentiels suivants existent étant donné le type et la construction de l‘appareil : Félicitations ! Vous avez opté pour un - L‘utilisateur oublie de porter un casque auditif.
 • Seite 27: Équipement

  Introduction / Consignes de sécurité générales pour les outils à air comprimé fabricant et procurez vous éventuellement des ac- Theo. Capacité d‘aspiration : 180 l / min cessoires anti-vibration (poignées). Niveau de pression Évitez l‘emploi de l‘appareil en cas de températures acoustique L 74,9 dB (A) de t=5 °C ou inférieures.
 • Seite 28 Consignes de sécurité générales pour les outils à air comprimé pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la Ne laissez jamais des personnes sans expérience maintenance domestique de l’appareil ne doivent ou qui n’ont pas lu ces instructions utiliser l’ap- pas être effectués par un enfant sans surveil- pareil.
 • Seite 29 Consignes de sécurité générales pour les outils à air comprimé une personne possédant une qualification simi- Maintenez votre espace de travail propre et bien laire, afin de prévenir toute mise en danger. éclairé. Un certain désordre et un éclairage Ne pas utiliser l’appareil si vous n’êtes pas insuffisant peuvent être à...
 • Seite 30: Consignes Générales De Sécurité Concernant Les Appareils Électriques

  ... / Consignes générales de sécurité concernant ... / Avant la mise en service Instructions de sécurité ATTENTION ! Le manomètre n‘est pas calibré spécifiques au produit ! Après le remplissage, contrôlez la pression d‘air à l‘aide d‘un manomètre calibré. ATTENTION ! SURFACE BRÛLANTE ! Le compresseur chauffe en cas d‘utilisation pro- Consignes générales de...
 • Seite 31: Mise En Service

  Avant la mise en service / Mise en service / Nettoyage et entretien Utiliser le pistolet de Avant l‘utilisation, posez le compresseur sur les soufflage (voir fig. D) supports en caoutchouc. Indication : La lumière du voyant est une indication Vous pouvez aussi utiliser le tire de gonflage pour la connection réseau et non pas pour le fonc- pour nettoyer des cavités et des surfaces sales et...
 • Seite 32: Pièces De Rechange

  Nettoyage ... / Pièces de rechange / Maintenance et service / Remarques sur la ... Assurez-vous qu‘il n‘y ait pas de pénétration Analyse de pannes d‘eau à l‘intérieur de l‘appareil. Retirez toute pression de l‘appareil avant le Problèmes Solution nettoyage. Utilisez pour cela le tire de soufflage 1.
 • Seite 33: Étendue De La Garantie

  Remarques sur la ... / Indications relatives à l‘environnement et à la mise au rebut Faire valoir sa garantie La durée de garantie débute à la date d’achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d’achat. Si un problème matériel Pour un traitement rapide de votre problème, veuillez ou de fabrication devait survenir dans les trois ans observer les indications suivantes: Veuillez conser-...
 • Seite 34: Déclaration De Conformité Ce

  Année de fabrication : 2015 / 13 Le www.lidl-service.com site vous permet IAN : 106630 de télécharger le présent mode d‘emploi, Modèle : PKZ 180 A1 ainsi que d‘autres manuels, des vidéos sur les produits et des logiciels. satisfait aux exigences de protection essentielles Nous contacter : indiquées dans les normes européennes...
 • Seite 35 Inhoudsopgave Inleiding Correct gebruik ..........................Pagina 36 Niet doelmatig gebruik ........................Pagina 36 Uitvoering ............................Pagina 37 Technische gegevens ........................Pagina 37 Algemene veiligheidsinstructies voor de omgang met persluchtgereedschap ...................... Pagina 37 Algemene veiligheidsinstructies voor elektro-apparaten Productspecifieke veiligheidsinstructies ..................Pagina 40 Voor de ingebruikname ....................
 • Seite 36: Correct Gebruik

  Inleiding Compressor PKZ 180 A1 Restrisico Ook bij correct gebruik van het apparaat blijft altijd een bepaald restrisico bestaan, dat niet kan Inleiding worden uitgesloten. Afhankelijk van het type en de constructie van het apparaat kunnen de volgende Hartelijk gefeliciteerd! U hebt gekozen potentiële gevaren worden afgeleid:...
 • Seite 37: Uitvoering

  ... / Algemene veiligheidsinstructies voor de omgang met persluchtgereedschap Indien het apparaat vaker tot inzet komt c.q. wordt Toerental compressor: 3550 / min gebruikt, dient u contact op te nemen met uw speci- Werkdruk: max. 8 bar aalzaak en indien nodig vibratietoebehoor (grepen) Theor.
 • Seite 38 Algemene veiligheidsinstructies voor de omgang met persluchtgereedschap spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mo- Laat niemand met het apparaat werken die niet gen niet door kinderen zonder toezicht worden vertrouwd is met het apparaat of die de aan- uitgevoerd. wijzingen niet heeft gelezen. Persluchtapparaten GEVAAR VOOR LETSEL! zijn gevaarlijk als ze door onervaren personen Onderbreek voor onderhoudswerkzaamheden...
 • Seite 39 Algemene veiligheidsinstructies voor de omgang met persluchtgereedschap Gebruik het apparaat niet, als u moe bent of kunt u het apparaat voornamelijk in onverwachte onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen situaties beter controleren. staat. Een moment van onachtzaamheid tijdens Laat het apparaat alleen door een gekwalificeerde het gebruik van het apparaat kan tot ernstig vakman en met originele reserve-onderdelen repa- letsel leiden.
 • Seite 40: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektro-Apparaten

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektro-apparaten / Voor de ingebruikname Algemene veiligheidsinstructies LET OP! De behuizing van de compressor kan voor elektro-apparaten door het gebruik warm worden. Raak hete plek- ken niet aan om brandwonden te voorkomen. Sluit het apparaat alleen met een foutstroom- Laat het apparaat nooit onbeheerd in gebruik.
 • Seite 41: Ingebruikname

  Ingebruikname / Reiniging / onderhoud Ingebruikname Schroef vervolgens de blaasadapter de bandenpomp vast. Compressor aan- / uitschakelen (z. afb. A) Adapterset gebruiken Zet alstublieft de aan- / uit-schakelaar voor het inschakelen op I. Het adapterset maakt het mogelijk de bandenpomp Zet om het apparaat uit te schakelen de aan- / voor de volgende gebruiksdoeleinden te gebruiken: uit-schakelaar...
 • Seite 42: Reserveonderdelen

  Reserveonderdelen / Onderhoud en service / Opmerkingen rondom de ... Reserveonderdelen Opmerkingen rondom de garantie en het afhandelen van de service Mocht u reserveonderdelen nodig hebben, kunt u direct contact opnemen met onze service. www.cmc-creative.de Garantie van Creative Marketing E-mail: service.nl@cmc-creative.de Consulting GmbH Telefoon: +49 (0) 6894 9989752...
 • Seite 43: Afwikkeling In Geval Van Garantie

  Opmerkingen rondom de garantie en het ... / Milieu- en verwijderingsinformatie wordt of niet correct gebruikt of onderhouden benadelen. Verwijder oude apparaten daarom via wordt. Voor een deskundig gebruik van het product een geschikt inzamelpunt of stuur het apparaat ter moeten alle in de gebruiksaanwijzing vermelde verwijdering op naar de plek, waar u het hebt ge- instructies exact worden nageleefd.
 • Seite 44: Eg-Conformiteitsverklaring

  Compressor Serienummer: 1791 Productiejaar: 2015 / 13 IAN: 106630 Model: PKZ 180 A1 voldoet aan de substantiële veiligheidseisen, die zijn opgenomen in de Europese richtlijnen EG-machinerichtlijn 2006 / 42 / EG EU-Richtlijnen elektromagnetische...
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 46 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung ..................Seite 46 Ausstattung ............................Seite 47 Technische Daten ..........................Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ....Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrogeräte Produktspezifische Sicherheitshinweise .....................Seite 50 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 50 Inbetriebnahme Kompressor ein- / ausschalten ......................Seite 51 Anschlüsse vornehmen ........................Seite 51 Reifenfüller verwenden ........................Seite 51 Ausblaspistole verwenden ........................Seite 51...
 • Seite 46: Einleitung

  Einleitung Kompressor PKZ 180 A1 ein Zielen mit der Druckluftpistole auf Personen ist untersagt. Einleitung Restrisiken Auch bei sachgemäßer Verwendung des Gerätes Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht aus- für ein hochwertiges Gerät aus unserem geschlossen werden kann.
 • Seite 47: Ausstattung

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Technische Daten Pflegen Sie dieses Gerät entsprechend der Anwei- sungen in der Bedienungsanleitung. Falls das Gerät öfter eingesetzt bzw. verwendet wird, sollten Sie Nennspannung: 220–240 V∼ 50 Hz sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung setzen und Bemessungsleistung: 1,1 kW ggf.
 • Seite 48 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repa- oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des riert werden. Gerätes unterwiesen wurden und die daraus Bewahren Sie ungenutzte Druckluftgeräte resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dür- außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 • Seite 49 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefähr- können Sie das Gerät insbesondere in uner- dungen zu vermeiden. warteten Situationen besser kontrollieren. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alko- Fachpersonal und nur mit Original- Ersatzteilen hol oder Medikamenten stehen.
 • Seite 50: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrogeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise ... / Vor der Inbetriebnahme Allgemeine Sicherheitshinweise ACHTUNG! Das Gehäuse des Kompressors für Elektrogeräte kann sich durch den Gebrauch erhitzen. Fassen Sie heiße Stellen nicht an um Verbrennungen Schließen Sie das Gerät nur über einen Fehler- vorzubeugen. strom (FI)-Schutzschalter an. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
 • Seite 51: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme / Reinigung / Pflege Inbetriebnahme Verschrauben Sie nun den Ausblasadapter mit dem Reifenfüller Kompressor ein- / ausschalten (s. Abb. A) Adapterset verwenden Zum Einschalten bringen Sie bitte den Ein- / Aus-Schalter in die Position I. Das Adapterset ermöglicht Ihnen folgende weitere Zum Ausschalten bringen Sie bitte den Ein- / Einsatzmöglichkeiten des Reifenfüllers: Aus-Schalter...
 • Seite 52: Ersatzteile

  Ersatzteile / Wartung und Service / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Ersatzteile Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Sollten Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Service. Garantie der Creative Marketing www.cmc-creative.de Consulting GmbH E-Mail: service.de@cmc-creative.de Telefon: +49 (0) 6894 9989751 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
 • Seite 53: Abwicklung Im Garantiefall

  Hinweise zu Garantie und ... / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisun- haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen gen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Verwertung zuführen.
 • Seite 54: Eg-Konformitätserklärung

  - Leiter Qualitätssicherung - erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Kompressor Seriennummer: 1791 Herstellungsjahr: 2015 / 13 IAN: 106630 Modell: PKZ 180 A1 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien EG-Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit...
 • Seite 55 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany Last Information Update · Tilstand af information · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 12 / 2014 Ident.-No.: PKZ180A1122014-DK/BE/NL IAN 106630 106630_Kompressor_PKZ_180_A1_cover_DK_BE_NL.indd 1 02.12.14 08:48...

Diese Anleitung auch für:

Ian 106630