Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKZ 180 A1 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
COMPRESSOR PKZ 180 A1
COMPRESSOR
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
КОМПРЕСОР
Инструкции за обслужване и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
KOMPRESSOR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 93472
93472_Kompressor_PKZ_180_A1_cover_RO-BG-GR.indd 2
COMPRESOR
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
15.11.13 13:57

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKZ 180 A1

 • Seite 1 COMPRESSOR PKZ 180 A1 COMPRESSOR COMPRESOR Operation and Safety Notes Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Translation of original operation manual Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale КОМПРЕСОР ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Инструкции за обслужване и безопасност Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Превод на оригиналното ръководство за експлоатация...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 3 10 16 93472_Kompressor_PKZ_180_A1_cover_RO-BG-GR.indd 4 15.11.13 13:57...
 • Seite 4 93472_Kompressor_PKZ_180_A1_cover_RO-BG-GR.indd 5 15.11.13 13:57...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Improper use ............................Page 6 Features ...............................Page 7 Technical Data ............................Page 7 General safety instructions for air tools ...............Page 7 General safety information for electrical devices Product-specific safety instructions .....................Page 9 Before use ............................Page 10 Start-up Switching the compress on / off ......................Page 10...
 • Seite 6: Introduction

  Introduction Compressor PKZ 180 A1 - The user forgets to use ear protection. - The user opens the valve without the device being connected to an air hose. Introduction - Compressed air is aimed at persons or animals. - Dirt particles and dust raised enter the eyes or the Congratulations! You have chosen a face.
 • Seite 7: Features

  Introduction / General safety instructions for air tools Features Duty type S3-15 %-10 min: S3 = Intermittent duty without the effect of starting. During a 10 min pe- Check that all the items are present and that the riod the max. operating time is 15 % (1.5 min). product is in perfect condition immediately after unpacking.
 • Seite 8 General safety instructions for air tools Do not use the device in explosive environments Protect hoses from kinks, constrictions, solvents with flammable liquids, gasses or dust. and sharp edges. Never work on materials which are or could Keep hoses away from heat, oil and rotating potentially be highly flammable or explosive.
 • Seite 9: General Safety Information For Electrical Devices

  General safety instructions ... / General safety information for electrical devices ATTENTION! The pressure gauge is not cali- Disconnect the compressed air unit from the air supply after each use and when not in use. Do brated! Please check the air pressure with a not use the compressed air unit if it leaks or is calibrated device after filling.
 • Seite 10: Before Use

  General safety information for electrical devices / Before use / Start-up Start-up always use the handle on the device to move it. Never touch the device itself! Switching the compress ATTENTION! The compressor housing may on / off (cf. Fig. A) become hot during use.
 • Seite 11: Using The Adapter Set

  ... / Cleaning / Care / Spare ... / Maintenance and ... /Information about ... Using the adapter set Maintenance and Service The adapter set allows the tyre filling device to be This device requires no maintenance. used for the following additional applications: Note: Never open the device.
 • Seite 12: Warranty Terms

  Information about warranty ... / Environmental instructions and disposal information Warranty terms proof of purchase when making enquiries. The prod- uct number can be found on the type plate, an The warranty period begins on the date of purchase. engraving, the cover page of your instructions (bot- Please retain the original receipt safely.
 • Seite 13: Ec Declaration Of Conformity

  Compressor Serial number: 1672 Year of manufacture: 2014/13 IAN: 93472 Model: PKZ 180 A1 meets the basic safety requirements of European Directives EC Machinery Directive 2006 / 42 / EC 93472_Kompressor_PKZ_180_A1_content_RO-BG-GR.indd 13...
 • Seite 14 93472_Kompressor_PKZ_180_A1_content_RO-BG-GR.indd 14 15.11.13 13:57...
 • Seite 15 Cuprins Introducere Utilizare conform destinaţiei ......................Pagina 16 Utilizarea necorespunzătoare ......................Pagina 16 Dotare .............................. Pagina 17 Date tehnice ............................ Pagina 17 Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele pneumatice ..Pagina 17 Indicaţii generale de siguranţă pentru aparatele electrice ....Pagina 19 Indicaţii de siguranţă...
 • Seite 16: Introducere

  Introducere Compresor PKZ 180 A1 Alte riscuri Chiar și în cazul unei utilizări corespunzătoare a aparatului există un anumit risc care nu poate fi Introducere exclus. Din tipul și construcţia aparatului pot rezulta următoarele pericole potenţiale: Felicitări! Aţi ales un produs de înaltă...
 • Seite 17: Dotare

  Introducere / Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele pneumatice Evitaţi utilizarea aparatului la temperaturi de t=5 °C Nesiguranţă K 1,93 dB (A) sau mai mici. Faceţi un plan de lucru prin care se Nivel putere acustică L 94,9 dB (A) reduc vibraţiile.
 • Seite 18 Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele pneumatice Când efectuaţi lucrări de întreţinere întrerupeţi funcţionare a aparatului. Dispuneţi repararea alimentarea cu aer comprimat. componentelor defecte înainte de utilizarea aparatului. Multe accidente sunt cauzate de Folosiţi aparatul numai în domeniile pentru care a fost conceput! aparate întreţinute în mod necorespunzător.
 • Seite 19: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Aparatele Electrice

  Indicaţii generale de ... / Indicaţii generale de siguranţă pentru aparatele electrice astfel încât acesta să nu se sprijine pe declanșa- Utilizaţi dacă este posibil un separator pentru tor. În anumite condiţii acest lucru ar putea aer comprimat sau goliţi furtunurile și tubulatura duce la activarea accidentală...
 • Seite 20: Indicaţii De Siguranţă Specifice Produsului

  Indicaţii generale de ... / Anterior punerii în funcţiune / Punere în funcţiune Anterior punerii în funcţiune Depozitaţi aparatul într-un mediu uscat atunci când nu îl mai utilizaţi pe o perioadă lungă de timp. Utilizaţi compresorul doar în spaţii uscate, bine Aveţi grijă...
 • Seite 21: Utilizarea Pistolului

  Punere în funcţiune / Curăţare / întreţinere / Piese de schimb / Revizie și service corespunzătoare, și pentru umplerea și reglarea Aveţi grijă să nu intre apă în interiorul aparatului. anvelopelor de bicicletă, a bărcilor gonflabile, a Înainte de operaţiunile de curăţare aparatul nu saltelelor gonflabile, mingilor, etc.
 • Seite 22: Indicaţii Referitoare La Garanţie Şi Service

  Revizie și service / Indicaţii referitoare la garanţie şi service Analiza aparatul defect şi dovada achiziţionării (bonul de defecţiunilor casă) şi să descrieţi pe scurt, în scris, defectul indi- când momentul apariţiei acestuia. Dacă defectul Defecţiune Remediere este acoperit de garanţia noastră, veţi primi produ- 1.
 • Seite 23: Indicaţii Referitoare La Mediul Înconjurător Și Date Referitoare La Înlăturare

  în apă! Dacă este posibil reciclaţi aparatele Anul fabricaţiei: 2014 / 13 nefuncţionale. Solicitaţi ajutorul furnizorului dvs. local. IAN: 93472 Model: PKZ 180 A1 Notă: Pe www.lidl-service.com puteţi descărca corespunde prevederilor de siguranţă în vigoare și aceste manuale, clipuri video cu produse directivelor europene și software și multe altele.
 • Seite 24 Declaraţie de conformitate Directiva aparatelor sub presiune 97 / 23 / CE Directiva outdoor 2000 / 14 / CE_2005 / 88 / CE și modificările acesteia. Pentru declaraţia de con- formitate au fost luate în considerare următoarele norme armonizate: EN 1012-1 EN 60204-1 EN 55014-1 EN 55014-2...
 • Seite 25 Съдържание Увод Употреба по предназначение....................Страница 26 Употреба не по предназначение ..................Страница 26 Оборудване ..........................Страница 27 Технически данни ........................Страница 27 Общи казания за безопасност при работа с пневматични инструменти ........................Страница 27 Общи указания за безопасност при работа с електрически...
 • Seite 26: Употреба По Предназначение

  Увод У Компресор PKZ 180 A1 използването в експлозивна среда, както и на- сочването на въздушния пистолет към хора. Увод Остатъчни рискове Дори и при правилна употреба на уреда съ- Честито! Вие избрахте висококачест- ществува винаги известен остатъчен риск, който...
 • Seite 27: Оборудване

  Увод / Общи казания за безопасност при работа с пневматични инструменти сте изложени при вибрации. Поддържайте уреда Работно налягане: max. 8 bar в съответствие с указанията в ръководството за Теор. мощност на работа. Ако уредът се използва често, се свър- засмукване: 180 l / min жете...
 • Seite 28 Общи казания за безопасност при работа с пневматични инструменти произтичащите от това опасности. Децата Не допускайте уредът да се използва от лица, не бива да играят с уреда. Почистването и които не са запознати с него или не са про- поддръжката...
 • Seite 29 Общи казания за безопасност при работа с пневматични инструменти Не използвайте уреда, ако сте уморени осветление на зоната, в която се работи, или сте под влияние на опиати, алкохол или могат да доведат до злополуки. Така ще мо- лекарства. Момент на невнимание при упо- жете...
 • Seite 30: Общи Указания За Безопасност При Работа С Електрически Уреди

  Общи казания ... / Общи указания за безопасност ... / Преди пускане в ... ВНИМАНИЕ! Манометърът не е калибри- работа. Затова винаги използвайте монти- ран! Моля, след зареждане проверете на- раната към уреда дръжка, за да го премес- лягането на въздуха с калибриран уред. тите.
 • Seite 31: Пускане В Действие

  Пускане в действие / Почистване / Поддръжка Пускане в действие Сега завийте продухващия адаптер с пистолета за гуми Включване / Изключване на компресора (виж фиг. A) Използване на комплекта адаптери За включване поставете превключвателя Вкл. / Изкл. в положение I. За...
 • Seite 32: Резервни Части

  ... / Поддръжка / Резервни ... / Поддръжка и сервиз / Указания за гаранцията ... У следва да обезвъздушите уреда, както и всички 2. Ниско Проверете уплътненията и работно възвратния клапан, при свързани пневматични инструменти. налягане нужда да бъдат подменени от...
 • Seite 33: Обхват На Гаранцията

  Указания за ... / Указания за опазване на околната среда и за отстраняване ... Обхват на гаранцията Указания за опазване на околната среда и за отстраняване като отпадък Уредът е произведен по строги правила за ка- чество с необходимото внимание и е тестван добросъвестно...
 • Seite 34: Ео Декларация За Съответствие

  Карл Петер Уле - Управител - Сериен номер: 1672 Година на производство: 2014 / 13 IAN: 93472 модел: PKZ 180 A1 отговаря на съществените изисквания за защита, които са определени в европейските директиви ЕО-Директива за машините 2006 / 42 / EО...
 • Seite 35 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Προβλεπόμενη χρήση ........................Σελίδα 36 Χρήση μη-σύμφωνη με τις προδιαγραφές ..................Σελίδα 36 Εξοπλισμός ............................Σελίδα 37 Τεχνικά χαρακτηριστικά ........................Σελίδα 37 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για εργαλεία πεπιεσμένου αέρα ..Σελίδα 37 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές Υποδείξεις ασφαλείας για το συγκεκριμένο προϊόν ..............Σελίδα 40 Πριν...
 • Seite 36: Εισαγωγή

  Εισαγωγή Συμπιεστής PKZ 180 A1 Υπόλοιποι κίνδυνοι Ακόμη και σε χρήση της συσκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές παραμένει πάντα ένας ορισμένος Εισαγωγή κίνδυνος, ο οποίος δεν μπορεί να αποκλειστεί. Από το είδος και την κατασκευή της συσκευής μπορούν Συγχαρητήρια! Επιλέξατε μια συσκευή...
 • Seite 37: Εξοπλισμός

  Εισαγωγή / Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Τεχνικά χαρακτηριστικά ουσιαστικά. Ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο, στον οποίο εκθέτεστε με τις δονήσεις. Φροντίστε αυτή τη συσκευή αντίστοιχα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης. Σε Ονομαστική τάση: 220–240 V∼ 50 Hz περίπτωση που η συσκευή ενεργοποίείται ή χρησι- Ισχύς...
 • Seite 38 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το μηχάνημα πε- παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από πρόσωπα πιεσμένου αέρα σε μη αναμενόμενες καταστά- με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευμα- σεις.
 • Seite 39 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Φροντίστε ώστε οι σφιγκτήρες από τα λάστιχα Το μηχάνημα και το λάστιχο τροφοδοσίας πρέ- να είναι πάντα καλά σφιγμένοι. Εάν οι σφιγκτή- πει να είναι εξοπλισμένα με μια ζεύξη λάστιχου, ρες δεν είναι καλά σφιγμένοι ή έχουν υποστεί ούτως...
 • Seite 40: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικές Συσκευές

  Γενικές υποδείξεις ... / Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές Ποτέ μην στρέφετε το μηχάνημα πεπιεσμένου Φροντίστε ώστε το καλώδιο σύνδεσης να μην αέρα προς τον εαυτό σας, άλλα άτομα ή ζώα. κρέμεται από γωνίες ή να μην είναι τεντωμένο, Διαφορετικά...
 • Seite 41: Πριν Από Τη Θέση Σε Λειτουργία

  Γενικές υποδείξεις ... / Πριν από τη θέση σε λειτουργία / Θέση σε λειτουργία Χρήση γεμιστή ελαστικών ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγκατάσταση συμπιεστή μπορεί πεπιεσμένου αέρα (β. Εικ. C) να ξεκινήσει να λειτουργεί χωρίς προειδοποιήση! Ο γεμιστής ελαστικών πεπιεσμένου αέρα εξυπη- Πριν από τη θέση σε λειτουργία ρετεί...
 • Seite 42: Καθαρισμός / Φροντίδα

  Καθαρισμός / Φροντίδα / Ανταλλακτικά / Συντήρηση ... / Οδηγίες για εγγύηση ... Καθαρισμός / Φροντίδα Αφήστε την συσκευή να κρύωσει και περιμένετε για σύντομο χρονικό διάστημα, για να εξουδε- Υπόδειξη: Συνιστάται να καθαρίζετε την συσκευή τερωθεί υπολειπόμενη ενέργεια. απευθείας μετά από κάθε χρήση. Πριν το καθαρι- Βεβαιωθείτε, ότι...
 • Seite 43: Όροι Εγγύησης

  Οδηγίες για εγγύηση και ... / Οικολογικές υποδείξεις και στοιχεία απόρριψης Όροι εγγύησης οι οποίες δε διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς. Παρακαλείσθε να φυλάξετε με προσοχή την ταμειακή Διεκπεραίωση...
 • Seite 44: Δήλωση Συμμόρφωσης Εκ

  οικιακά απορρίμματα, σε φωτιά ή σε νερό. Αν είναι Έτος κατασκευής: 2014 / 13 δυνατό, μη-λειτουργικές πλέον συσκευές πρέπει να IAN: 93472 ανακυκλώνονται. Ρωτήστε τους τοπικούς σας αντι- Μοντέλο: PKZ 180 A1 προσώπους για βοήθεια. πληρεί τις βασικές απαιτήσεις προστασίας, οι Υπόδειξη: οποίες ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία...
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 46 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung ..................Seite 46 Ausstattung ............................Seite 47 Technische Daten ..........................Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ....Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrogeräte Produktspezifische Sicherheitshinweise .....................Seite 50 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 50 Inbetriebnahme Kompressor ein- / ausschalten ......................Seite 51 Anschlüsse vornehmen ........................Seite 51 Reifenfüller verwenden ........................Seite 51 Ausblaspistole verwenden ........................Seite 51...
 • Seite 46: Einleitung

  Einleitung Kompressor PKZ 180 A1 ein Zielen mit der Druckluftpistole auf Personen ist untersagt. Einleitung Restrisiken Auch bei sachgemäßer Verwendung des Gerätes Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht aus- für ein hochwertiges Gerät aus unserem geschlossen werden kann.
 • Seite 47: Ausstattung

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Technische Daten Pflegen Sie dieses Gerät entsprechend der Anwei- sungen in der Bedienungsanleitung. Falls das Gerät öfter eingesetzt bzw. verwendet wird, sollten Sie Nennspannung: 220–240 V∼ 50 Hz sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung setzen und Bemessungsleistung: 1,1 kW ggf.
 • Seite 48 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repa- oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des riert werden. Gerätes unterwiesen wurden und die daraus Bewahren Sie ungenutzte Druckluftgeräte resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dür- außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 • Seite 49 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefähr- können Sie das Gerät insbesondere in uner- dungen zu vermeiden. warteten Situationen besser kontrollieren. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alko- Fachpersonal und nur mit Original- Ersatzteilen hol oder Medikamenten stehen.
 • Seite 50: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrogeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise ... / Vor der Inbetriebnahme Allgemeine Sicherheitshinweise ACHTUNG! Das Gehäuse des Kompressors für Elektrogeräte kann sich durch den Gebrauch erhitzen. Fassen Sie heiße Stellen nicht an um Verbrennungen Schließen Sie das Gerät nur über einen Fehler- vorzubeugen. strom (FI)-Schutzschalter an. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
 • Seite 51: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme / Reinigung / Pflege Inbetriebnahme Verschrauben Sie nun den Ausblasadapter mit dem Reifenfüller Kompressor ein- / ausschalten (s. Abb. A) Adapterset verwenden Zum Einschalten bringen Sie bitte den Ein- / Aus-Schalter in die Position I. Das Adapterset ermöglicht Ihnen folgende weitere Zum Ausschalten bringen Sie bitte den Ein- / Einsatzmöglichkeiten des Reifenfüllers: Aus-Schalter...
 • Seite 52: Ersatzteile

  Ersatzteile / Wartung und Service / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Ersatzteile Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Sollten Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Service. Garantie der Creative Marketing www.cmc-creative.de Consulting GmbH E-Mail: service.de@cmc-creative.de Telefon: +49 (0) 6894 9989751 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
 • Seite 53: Abwicklung Im Garantiefall

  Hinweise zu Garantie und ... / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisun- haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen gen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Verwertung zuführen.
 • Seite 54: Eg-Konformitätserklärung

  - Geschäftsführer - erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Kompressor Seriennummer: 1672 Herstellungsjahr: 2014 / 13 IAN: 93472 Modell: PKZ 180 A1 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien EG-Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit...
 • Seite 55 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany Last Information Update · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 11 / 2013 Ident.-No.: PKZ180A1112013-7 IAN 93472 93472_Kompressor_PKZ_180_A1_cover_RO-BG-GR.indd 1 15.11.13 13:57...