Herunterladen Diese Seite drucken

HAPRO Summer Glow HB404 Bedienungsanleitung Seite 22

Gesichtsbräuner
Vorschau ausblenden

Werbung

NEDERLANDS
22
Vervangen
Lamp
Het licht dat de bruiningslamp afgeeft, wordt in de loop der tijd minder fel (dit gebeurt bij
normaal gebruik na enige jaren). U merkt dit doordat het bruiningsvermogen van het apparaat
afneemt. U kunt dit probleem oplossen door een iets langere bruiningstijd in te stellen of door
de bruiningslamp te laten vervangen.
Laat de bruiningslamp uitsluitend vervangen door een door Hapro geautoriseerd
servicecentrum. Alleen daar heeft men de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn
en beschikt men over de originele reserveonderdelen voor het apparaat.
UV-filter
Gebruik het apparaat nooit wanneer het UV-filter kapot is, beschadigd is of ontbreekt.
Laat het UV-filter altijd meteen vervangen nadat dit is beschadigd of kapot is gegaan.
Laat het UV-filter uitsluitend vervangen door een door Hapro geautoriseerd servicecentrum.
Alleen daar heeft men de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn en beschikt men
over de originele reserveonderdelen voor uw gezichtsbruiner.
Beschermbril
Een extra of vervangende beschermbril kunt u bestellen bij uw Hapro dealer.
Milieu
- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil,
maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten
recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 5).
- De lamp van dit apparaat bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Als u de
lamp afdankt, doe de lamp dan niet bij het huisvuil, maar lever deze apart in bij een
officieel aangewezen inzamelpunt.
Garantie & service
Alle storingen die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten en zich voordoen binnen
de garantietermijn, worden op vertoon van de originele factuur kosteloos gerepareerd. De
garantietermijn bedraagt 24 maanden. Voor garantiezaken dient u zich in verbinding te stellen
met uw dealer.
Dit bruiningsapparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële
doeleinden. Schade als gevolg van commercieel gebruik alsmede lampen, starters,
eindkappen en acrylplaten, vallen niet onder de Hapro garantie.
Gebreken die het gevolg zijn van montage- en/of installatiefouten, oneigenlijk gebruik,
blikseminslag en niet originele onderdelen, vallen niet onder de Hapro garantie.
Onderzoek zorgvuldig of de zonneapparatuur goed is geïnstalleerd, voordat u een beroep
doet op de garantie. Indien u onterecht een beroep op garantie doet, worden de servicekosten
in rekening gebracht.
Garantiebeperkingen
De bruiningslampen vallen niet onder de voorwaarden van de internationale garantie.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading