Herunterladen Diese Seite drucken

HAPRO Summer Glow HB404 Bedienungsanleitung Seite 21

Gesichtsbräuner
Vorschau ausblenden

Werbung

Het apparaat gebruiken
1
Plaats het apparaat op een stevige, vlakke en stabiele ondergrond.
2
Wikkel het netsnoer helemaal af.
3
Steek de stekker in het stopcontact.
4
Ga voor het apparaat zitten.
5
Zet de bijgeleverde beschermbril op.
- Gebruik deze beschermbril alleen tijdens het bruinen met een Hapro-bruiningsapparaat.
Gebruik de bril niet voor andere doeleinden.
- De beschermbril voldoet aan beschermingsklasse II, overeenkomstig richtlijn 89/686/EEG.
6
Controleer de afstand tussen het apparaat en uw lichaam.
- Tijdens het bruinen dient de afstand tussen het UV-filter en het deel van uw lichaam dat u
wilt bruinen minstens 65 cm te bedragen. (fig. 2)
- Gebruik het meetlint om de afstand te controleren.
7
Schakel het apparaat in door de timer op de gewenste bruiningstijd in te stellen (fig. 3).
Opmerking: Raadpleeg 'Bruiningssessies: hoe vaak en hoe lang?' voor de juiste bruiningstijd.
● Wanneer de ingestelde bruiningstijd is verstreken, schakelt de timer het apparaat
automatisch uit.
- Als u meerdere lichaamsdelen na elkaar wilt bruinen, kunt u een nieuwe bruiningstijd
instellen voordat de al eerder ingestelde bruiningstijd is verstreken.
- Wanneer u de timer opnieuw instelt voordat de ingestelde tijd is verstreken, vermijdt u de
wachttijd van 3 minuten die nodig is om de bruiningslamp te laten afkoelen.
8
Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
Tip: Houd het totale aantal bruiningssessies dat u hebt gehad bij op een stukje papier.
Schoonmaken
Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat
schoonmaken.
Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen
zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.
1
Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.
Voorkom dat er water in het apparaat loopt.
2
Maak het UV-filter schoon met een zacht doekje besprenkeld met wat spiritus.
3
Maak de beschermbril schoon met een vochtige doek.
Opbergen
1
Haal de stekker uit het stopcontact.
2
Laat het apparaat 15 minuten afkoelen voordat u het opbergt.
3
Wind het snoer om de snoeropbergvoorziening aan de achterzijde van het
apparaat (fig. 4).
NEDERLANDS
21

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading