Herunterladen Diese Seite drucken

HAPRO Summer Glow HB404 Bedienungsanleitung Seite 19

Gesichtsbräuner
Vorschau ausblenden

Werbung

Cosmetica en medicatie
Cosmetica en medicatie bevatten soms stoffen die een fototoxische reactie kunnen geven bij
het blootstelling aan ultraviolet licht. De meest voorkomende fototoxische chemicaliën zijn:
Demeclocycline
Rolitetracycline
Nalidixinezuur
Tretinoine
Methoxsaleen
Monobenzon
Neem contact op met uw dealer voor de complete lijst met stoffen die een fototoxische reactie
kunnen geven.
Bruinen en uw gezondheid
De zon, UV en bruinen
De zon
De zon levert verschillende soorten energie: het zichtbare licht stelt ons in staat om te zien, het
ultraviolette licht (UV) bruint onze huid en het infrarode licht (IR) in zonnestralen zorgt voor de
warmte waarin we ons zo graag koesteren.
UV en uw gezondheid
Gematigde blootstelling aan ultraviolet licht heeft een positief effect op de huid en de
algehele gezondheid. Derhalve is het belangrijk om de aanbevelingen correct op te volgen als
het gaat om de duur van de blootstelling, de interval tussen sessies door en de afstand tot de
bruiningslamp. Ultraviolette stralen kunnen permanente schade aan de huid of het oog
veroorzaken. Deze biologische effecten zijn afhankelijk van sterkte en samenstelling van de
UV-stralen, de hoeveelheid en de individuele huidgevoeligheid van de gebruiker.
De huid kan een zonnebrand oplopen na te veel of te lange blootstelling aan zonlicht.
Overmatige en herhaaldelijke blootstelling aan ultraviolet licht van de zon of van
zonneapparatuur kan leiden tot vroegtijdige huidveroudering en een verhoogd risico op het
ontstaan van huidkanker. Deze risico's nemen toe naarmate de cumulatieve blootstelling aan
UV toeneemt. Blootstelling op jonge leeftijd vergroot de risico's op huidschade op latere
leeftijd. Bepaalde medische condities of bijwerkingen van medicatie kunnen verergeren bij
blootstelling aan ultraviolet licht. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts.
.
Bruiningssessies: hoe vaak en hoe lang?
Verantwoord zonnen betekent ondermeer: uw huid laten wennen aan de UV-straling. Een kuur
bestaat over het algemeen uit tien bezonningen. De tijden die u daarbij kunt hanteren leest u
af uit de onderstaande tabel in de kolom van uw huidtype.
U hoeft niet per se te zonnen volgens deze tabel, deze dient als hulpmiddel. Blijf er op letten
hoe uw huid reageert; dat is de echte maatgever. Beperk, indien nodig, de bezonningstijd om
verbranding (erytheem) te voorkomen. Indien er enige uren na de sessie erytheem ontstaat,
adviseren wij u één week geen gebruik te maken van zonneapparatuur en vervolgens de kuur
van voren af aan te starten.
Hydrochinon
Oxytetracycline
Etretinaat
Tetracycline
Isotretinoine
Azapropazon
Doxycycline
Etretinaat
Amiodaron
Tretinoine
Chloortetracycline
Hydrochinon
NEDERLANDS
19
Porfimeer
Acitretine
Lomefloxacine

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading