Herunterladen Diese Seite drucken

HAPRO Summer Glow HB404 Bedienungsanleitung Seite 18

Gesichtsbräuner
Vorschau ausblenden

Werbung

NEDERLANDS
18
● Verwijder ruim voor de bruiningssessie zorgvuldig alle cosmetische producten van uw
gezicht en lichaam. Gebruik geen antizonnebrandmiddelen of middelen die bruining
van de huid bevorderen in combinatie met zonneapparatuur.
● In het geval van een uitgesproken gevoeligheid of een allergische reactie op de
ultraviolette stralen, wordt u geadviseerd om medisch advies in te winnen voordat u
begint met een zonnesessie.
● Zorg dat u niet in de buitenzon zont en gebruik maakt van de zonneapparatuur op
dezelfde dag. De huid maakt geen onderscheidt tussen de UV-stralen van de zon en de
UV-stralen uit een zonneapparaat.
● Bescherm gevoelige delen van de huid zoals littekens, tatoeages en genitaliën tegen de
UV-stralen.
● Indien er persistente bultjes of zweertjes ontstaan op de huid of wanneer er
veranderingen in moedervlekken optreden, dient u eerst medisch advies in te winnen
voordat u verder gaat met de zonnesessie.
● Gebruik het apparaat nooit als het UV-filter beschadigd is, kapot is of ontbreekt, of als
als de timer kapot is.
● Zorg dat er geen anderen – in het bijzonder kinderen – in de ruimte zijn wanneer het
zonneapparaat aan staat.
● Kies nooit een bruiningsafstand van minder dan 65 cm.
Een zonneapparaat mag nooit worden gebruikt door:
● personen met een mentale of zintuigelijke beperkingen;
● personen die geen kennis of ervaring hebben met zonneapparatuur, tenzij zij toezicht
en begeleiding krijgen over het juiste gebruik van de zonneapparatuur door iemand
waarvan verondersteld kan worden dat deze de verantwoordelijkheid over hun
veiligheid kan waarborgen;
● personen jonger dan 18 jaar;
● personen die veel sproeten hebben of krijgen na blootstelling aan de zon;
● personen met abnormale verkleuringen op de huid;
● personen die meer dan 16 moedervlekken (van 2 mm of groter) hebben over hun lijf;
● personen met atypische moedervlekken (gedefinieerd als asymmetrische
moedervlekken groter dan 5 mm in doorsnede met gevarieerde pigmentatie en
onregelmatige randen. Bij twijfel, raadpleeg een arts);
● personen met, een van nature, rode haarkleur;
● personen van wie de huid een zonnebrand heeft;
● personen die niet of enkel na een zonnebrand bruin worden na blootstelling aan
zonlicht;
● personen die zeer snel verbranden na blootstelling aan zonlicht;
● personen met een geschiedenis van veelvuldige en ernstige zonnebrand tijdens de
kinderjaren;
● personen die lijden of hebben geleden aan huidkanker of gepredisponeerde
huidkanker;
● personen waarbij in de eerstelijns familieband melanoma voorkomt/is voorgekomen;
● personen die onder toezicht van een arts staan voor een aandoening waarbij
lichtgevoeligheid een indicatie is en/of gebruik wordt gemaakt van medicatie met een
risico op lichtgevoelige reactie.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Hapro-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden
(EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading