Održavanje I Skladištenje - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Važno: Za instalaciju ili održavanje
1. Isključite sistem filtracije, zatim isključite ili blokirajte ventil za vodu.
Upozorenje: Proverite da li su zaptivni prstenovi pričvršćeni na spoju sa crevom za vodu.
Važno: Nakon prve instalacije i nakon održavanja, izvršite operaciju prozračivanja sistema za filtriranje. Pogledajte
uputstvo za upotrebu sistema filtracije za više detalja.
2. Funkcija osvetljenja: Vodopad je opremljen LED svetlima.
- Pritisnite dugme za napajanje i LED će svetli naizmenično u 7 boja.
- Ponovo pritisnite dugme za napajanje, LED će se zaključati u jednoj boji.
- Svaki put kada pritisnete dugme za uključivanje, lampica u boji će se menjati i zaključati.
- Dugo pritisnite dugme za napajanje, LED lampica se isključuje (2 sata automatsko isključivanje proizvoda).
Održavanje i skladištenje
1. Čuvati na suvom mestu kad se ne koristi.
2. Izvadite baterije ako se ne koriste duže vreme.
3. Upotrebite suvu krpu za čišćenje proizvoda.
4. Pazite da proizvod ne padne jer može da se ošteti.
Otpadne električne proizvode ne treba odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Molimo, reciklirajte tamo gde je to
dozvoljeno. Za savete o recikliranju, obratite se lokalnom organu ili prodavcu.
A
54
B

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis