Vzdrževanje In Shranjevanje - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Pomembno: Za nastavitev ali v primeru vzdrževanja
1. Izklopite filtracijski sistem, nato pa izklopite ali blokirajte ventil za vodo .
Opozorilo: Preverite, ali so tesnilni obroči pritrjeni na priključku na cev za vodo.
Pomembno: Po prvi namestitvi in po kakršnem koli vzdrževanju izvedite postopek odzračevanja filtracijskega sistema.
Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo filtracijskega sistema.
2. Funkcija osvetlitve: vodni slap je opremljen z LED lučkami.
- Pritisnite gumb za vklop in LED lučka zasveti izmenično v 7 barvah.
- Ponovno pritisnite gumb za vklop, LED bo zaklenjena v eni barvi.
- Vsakič, ko pritisnete gumb za vklop, se svetloba barve spremeni in zaklene.
- Dolgo pritisnite gumb za vklop, LED lučka ugasne (2-urna funkcija samodejnega izklopa na izdelku).
Vzdrževanje in shranjevanje
1. Kadar izdelek ne uporabljate, ga hranite na suhem mestu.
2. Odstranite baterije, če izdelka dlje časa ne uporabljate.
3. Za čiščenje izdelka uporabite suho krpo.
4. Pazite, da izdelek na pade, ker se lahko poškoduje.
Odpadne električne izdelke ne smete odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Prosimo, reciklirajte, kjer je to
dovoljeno. Za nasvet o recikliranju se obrnite na vašo lokalno oblast ali prodajalca.
A
42
B

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis