Bestway Flowclear Bedienungsanleitung Seite 52

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Oluline. Ülesseadmisel või hooldamisel
1. Lülitage filtersüsteem välja, seejärel sulgege või blokeerige veekraan.
Hoiatus. Kontrollige, kas veevooliku liitmikule on ühendatud rõngastihendid.
Oluline. Pärast ülesseadmist ja pärast iga hooldust laske õhk filtersüsteemist välja. Lisateavet vaadake filtersüsteemi
kasutusjuhendist.
2. Valgustuse töötamine. Kosele on paigaldatud LED-valgustid.
- Vajutage toitenuppu, LED-tuli lülitub sisse ja hakkab vahelduvalt põlema 7 värvina.
- Vajutades toitenuppu uuesti, hakkavad LED-tuled põlema ühevärviliselt.
- Igakordsel järgmisel vajutamisel muutuvad tulede värvid ja jäävad lukustatud olekusse.
- Toitenupu all hoidmisel lülitub LED-tuli välja (lamp lülitub automaatselt välja 2 tunni möödumisel).
Hooldamine ja hoiustamine
1. Kui valgustussüsteemi ei kasutata, siis hoidke seda kuivas kohas.
2. Kui seda ei kasutata pika aja kestel, siis eemaldage patareid.
3. Pühkige pinnad puhta lapiga puhtaks.
4. Ärge laske lampi maha kukkuda, see võib puruneda.
Kasutusest kõrvaldatud elektrilisi seadmeid ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Võimaluse korral tuleb kasutusest
kõrvaldatud seadme osad taaskäidelda. Taaskäitlemise võimaluste väljaselgitamiseks pöörduge kohaliku
omavalitsuse või edasimüüja poole.
A
52
B

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis