Tekniske Specifikationer - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BRUGERVEJLEDNING
Læs og overhold denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet
ADVARSEL
LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER
GEM DENNE VEJLEDNING
Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskildens levetid er udløbet, skal hele
armaturet udskiftes.
Må kun bruges under kompetent opsyn.
Forholdsregler med batterier
• Bland ikke gamle og nye batterier.
• Bland ikke forskellige typer batterier. Sammenbland ikke alkaliske standard (kul-zink) eller
genopladelige (nikkel-kadmium)-batterier.
• Kontroller, at batterierne isættes, så polerne vender rigtigt (+ og -).
• Batteriet må ikke kortsluttes.
• Forsøg aldrig at genoplade primære batterier, da det kan forårsage lækager, brand eller
eksplosionsfare.
• Genopladelige batterier skal fjernes fra dette produkt før de oplades.
• Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
• Forsøg aldrig at adskille eller åbne batterier, da dette kan medføre forbrændinger fra
elektrolytten.
• Fjern batterierne fra udstyr, der ikke skal bruges i længere tid.
• Brugte batterier skal fjernes fra dette produkt.
• Bortskaf ikke produktet og dets batterier ved at brænde det. Se anvisningerne til
bortskaffelse i den lokale lovgivning.
• Batterierne må ikke udsættes for høj varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.
• Anvend kun AA batterier (medfølger ikke).

Tekniske specifikationer

Varenummer
Navn
Soothing LED
58619
Waterfall
01
02
06
Spænding
DC 4.5 V
03
05
03
07
08
IP
Frekvens
kapslingsklasse
0.5 W
IP 67
Nr.
04
15
Batteri
3 X AA
(Not Included)
Navn
1
Bruserdyse
2
LED
3
Pakning
4
Møtrikker
5
Fast del
6
Skruer
Adaptere for ø32mm slange
7
8
Pakningsring
Kompatibilitet
530-3000Gal
(2.006-11.355L)
pumpe
Antal
1
1
2
2
1
2
1
1

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis