Bestway Flowclear Bedienungsanleitung Seite 37

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA
Pirms lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet šos norādījumus.
BRĪDINĀJUMS!
IZLASIET UN IEVĒROJIET VISAS INSTRUKCIJAS
SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS
Šī gaismekļa gaismas avots nav nomaināms; kad gaismas avota darbmūžs ir beidzies, ir
jānomaina viss gaismeklis.
Izmantojiet tikai kompetentu personu uzraudzībā.
Piesardzības pasākumi, lietojot akumulatoru
• Nelietojiet kopā vecus un jaunus akumulatorus.
• Nelietojiet kopā dažādu veidu akumulatorus. Neizmantojiet kopā sārmu, standarta
(oglekļa-cinka) vai atkārtoti uzlādējamās (niķeļa-kadmija) baterijas.
• Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi, atbilstoši polaritātei (+ un -).
• Neveidojiet akumulatora īssavienojumu.
• Nekad nemēģiniet atkārtoti uzlādēt parastās baterijas, jo tas var radīt noplūdi, liesmas vai
eksploziju.
• Uzlādējamie akumulatori jānoņem no šī produkta pirms to uzlādes.
• Lādējamos akumulatorus drīkst lādēt tikai pieaugušo uzraudzībā.
• Neizjauciet un neatveriet akumulatorus, pretējā gadījumā var rasties elektrolītu izraisītie
apdegumi.
• Izņemiet akumulatorus no aprīkojuma, kas netiks lietots ilgstoši.
• Tukši akumulatori ir jāizņem no šī produkta.
• Neizmetiet produktu vai akumulatorus ugunī. Noskaidrojiet vietējos noteikumus par
atbilstošiem izmešanas nosacījumiem.
• Akumulatorus nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns vai
tamlīdzīgu faktoru iedarbībai.
• Izmantojiet tikai AA akumulatorus (nav iekļauti komplektā).
Tehniskie dati
Preces Nr.
Nosaukums
Nomierinošs LED
58619
gaismu ūdenskritums
01
02
06
Spriegums
4,5 V
(līdzstrāva)
03
05
03
07
08
Jauda
IP pakāpe
0,5 W
IP67
(nav iekļautas komplektā)
Nr.
1
2
3
4
04
5
6
7
8
37
Baterijas
Savietojamība
3 x AA
530-3000 galonu
Nosaukums
Dušas uzgalis
LED gaisma
Blīve
Uzgrieznis
Fiksētā daļa
Skrūves
Adapteri φ 32 mm šļūtenei
Gredzenblīve
sūknis
Daudzums
1
1
2
2
1
2
1
1

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis