Underhåll Och Förvaring - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Viktigt: För uppställning eller vid underhåll
1. Stäng av filtersystemet, stäng sedan av eller blockera vattenventilen.
Varning: Kontrollera om tätningsringarna är fixerade på anslutningen till vattenslangen.
Viktigt: Utför luftrengöring av filtreringssystemet efter den första installationen och efter underhåll. Mer information finns
i bruksanvisningen för filtreringssystemet.
2. Belysningsfunktion: Vattenfallet är utrustat med lysdioder.
- Tryck på strömbrytaren och lysdioden tänds med 7 alternerande färger.
- Tryck igen på strömbrytaren och lysdioden lyser med fast färg.
- Varje gång du trycker på strömbrytaren kommer färgen att ändars och sedan lysa med fast färg.
- Vid långt tryck på strömbrytaren stängs lysdioden av (2 timmar automatisk avstängningsfunktion på produkten).
Underhåll och förvaring
1. Förvaras på torr plats när den inte används.
2. Ta ur batterierna om de inte används under en lång tid.
3. Torka ren produkten med en torr trasa.
4. Tappa inte produkten, den kan gå sönder.
Elektroniska produkter ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Lämna in till en återvinningscentral.
Kontrollera med din lokala myndighet eller återförsäljare angående återvinning.
A
28
B

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis