Teknisk Spesifikasjon - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BRUKERHÅNDBOK
Les og oppbevar disse instruksjonene før bruk.
ADVARSEL
LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Lyskilden til denne armaturen kan ikke skiftes ut; når lyskilden når enden av sin funksjonstid
må hele armaturen skiftes ut.
Brukes kun under kompetent tilsyn.
Forsiktighetsregler for batterier
• Ikke bland gamle og nye batterityper.
• Ikke bland ulike batterityper. Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink), eller oppladbare
(nikke-kadmium) batterier.
• Sikre at batteriene er installert riktig med hensyn til polaritet (+ og -).
• Ikke kortslutt batteriet.
• Aldri forsøk å lade primærbatteriene, da dette kan forårsake lekkasje, brann eller
eksplosjon.
• Oppladbare batterier må fjernes fra dette produktet før de lades opp.
• Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av en voksen.
• Aldri forsøk å demonter eller åpne batteriene, da dette kan føre til brannskader fra
elektrolyttene.
• Fjern batteriene fra utstyret som ikke skal brukes over en lengre tidsperiode.
• Utbrukte batterier må fjernes fra dette produktet.
• Ikke kasser produktet og dets batterier i brann. Sjekk lokale forskrifter for riktige
kasseringsinstruksjoner.
• Batteriene må ikke eksponeres for høy varme som solskinn, bar flamme eller liknende.
• Bruk kun AA-batterier (medfølger ikke).

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr.
Navn
Behagelig
58619
LED-vannfall
01
02
06
Spenning
Klassifisering
DC 4,5 V
03
05
03
07
08
IP-grad
0,5 W
IP67
Nr.
1
2
3
4
04
5
6
7
8
25
Batteri
Kompatibilitet
3 x AA
530-3000 gal.
(Medfølger ikke)
Navn
Dusjdyse
LED
Pakningstetning
Mutre
Fastgjort del
Skruer
Adaptere for φ32 mm slange
Tetningsring
pumpe
Ant.
1
1
2
2
1
2
1
1

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis