Vedlikehold Og Oppbevaring - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Viktig: For oppsett eller ved vedlikehold
1. Slå av filtrasjonssystemet, deretter slå av eller blokker vannventilen.
Advarsel: Sjekk om tetningsringene er fastgjort på forbindelsen til vannslangen.
Viktig: Utfør lufttømming for filtrasjonssystemet etter første oppsett og etter hvert vedlikeholdsarbeid. Se
filtrasjonssystemets bruksanvisning for ytterligere detaljer.
2. Belysningsfunksjon: Vannfallet er utstyrt med LED-lys.
- Trykk på strømknappen og LED-lampen tennes med sju vekslende farger.
- Trykk på strømknappen igjen og LED-lampen låses i én farge.
- Hver gang du trykker på strømknappen, vil fargelyset bli endret og låst.
- Langt trykk på strømknappen, LED-lampen slås av (2 timers automatisk strøm av-funksjon på produktet).

Vedlikehold og oppbevaring

1. Skal lagres på et tørt sted når ikke i bruk.
2. Ta alltid ut batteriene ved ingen bruk over lang tid.
3. Bruk en tørr klut til å rengjøre produktet.
4. Ikke slipp produktet, da det kan ødelegges.
Elektrisk produkt-avfall skal kasseres i husholdningsavfallet. Resirkuler hvis anlegg for dette eksisterer. Sjekk med
de lokale myndighetene dine eller forhandleren din for resirkuleringsråd.
A
26
B

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis