Priežiūra Ir Laikymas - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Svarbu. Atliekant sąranką arba techninę priežiūrą
1. Išjunkite filtravimo sistemą, tada išjunkite arba užblokuokite vandens vožtuvą.
Įspėjimas. Patikrinkite, ar prie vandens žarnos jungties pritvirtinti sandarinimo žiedai.
Svarbu. Pirmą kartą atlikę sąranką ir kiekvieną kartą atlikę priežiūros darbus, iš filtravimo sistemos išleiskite orą.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. filtravimo sistemos naudojimo instrukciją.
2. Apšvietimo funkcija. Vandens maišytuve integruotos LED lemputės.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir LED lemputės pradės šviesti 7 besikeičiančių spalvų režimu.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką dar kartą ir LED lemputės švies viena spalva.
- Kiekvieną kartą paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką, šviesos spalva pasikeis ir išliks.
- Ilgai palaikius įjungimo / išjungimo mygtuką, LED lemputės išsijungs (po 2 val. išsijungs automatiškai).
Priežiūra ir laikymas
1. Kai nenaudojate, laikykite sausoje vietoje.
2. Išimkite baterijas, jei ilgai jų nenaudojate.
3. Sausa šluoste nuvalykite gaminį.
4. Nemeskite produkto ant žemės, nes jis gali sulūžti.
Elektrinių prietaisų atliekų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite perdirbti, jei yra
atitinkamas atliekų perdirbimo punktas. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į vietinę valdžios instituciją ar pardavėją.
A
40
B

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis