Instrukcja Obsługi - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać i zachować tę instrukcję.
OSTRZEŻENIE
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I POSTĘPUJ ZGODNIE Z NIMI
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ
Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne; gdy źródło światła osiąga kres żywotności cała
oprawa powinna zostać wymieniona.
Używaj tylko pod właściwym nadzorem.
Środki ostrożności dotyczące baterii
• Nie mieszaj starych i nowych baterii.
• Nie mieszaj różnych rodzajów baterii. Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych
(węglowo - cynkowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).
• Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane zgodnie z polaryzacją (+ i -).
• Nie zwieraj baterii.
• Nigdy nie próbuj ładować zwykłych baterii, ponieważ może to spowodować wyciek, pożar
lub wybuch.
• Akumulatory należy wyjąć z tego produktu przed rozpoczęciem ładowania.
• Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
• Nigdy nie próbuj rozmontowywać ani otwierać baterii, ponieważ może to doprowadzić do
poparzenia elektrolitem.
• Wyjmij baterie ze sprzętu, który nie będzie używany przez dłuższy czas.
• Wyczerpane baterie należy usunąć z tego produktu.
• Nie wrzucaj produktu ani baterii do ognia. Sprawdź lokalne przepisy, aby uzyskać
właściwe instrukcje dotyczące usuwania.• Baterii nie należy narażać na nadmierne ciepło,
takie jak światło słoneczne, ogień itp.
• Używaj tylko baterii AA (brak w zestawie).
Technical Specification
Model
58619
Kojący wodospad LED
01
02
06
Nazwa
Napięcie
DC 4.5V
03
03
07
08
Moc
Klasa IP
0.5W
IP67
04
05
33
Zasilanie
3 x AA
(Brak w zestawie)
nr
nazwa
1
Dysza prysznicowa
2
LED
3
Uszczelka
4
Nakrętki
5
Część stała
6
Śruby
Adaptery do węża φ32 mm
7
8
Pierścień uszczelniający
Zgodność
Pompy
530-3000gal.
ilość
1
1
2
2
1
2
1
1

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis