Bestway Flowclear Bedienungsanleitung Seite 47

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Моля, преди употреба прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Източникът на светлина на това осветително тяло не подлежи на смяна; когато източникът на
светлина достигне края на своя живот, цялото осветително тяло трябва да бъде заменено.
Да се използва само под компетентен надзор.
Предпазни мерки за батерии
• Не използвайте едновременно стари и нови батерии.
• Не използвайте едновременно различни видове батерии. Не смесвайте алкални стандартни
(Въглерод-Цинк) или акумулаторни (Никел-Кадмий) батерии.
• Уверете се, че батериите са инсталирани правилно относно тяхната полярност (+ и -).
• Не поставяйте под късо съединение батерията.
• Никога не се опитвайте да презареждате основни батерии, тъй като това може да предизвика
теч, пожар или експлозия.
• Акумулаторните батерии трябва да бъдат извадени от този продукт, преди да бъдат заредени.
• Акумулаторните батерии трябва да бъдат зареждани единствено под надзора на възрастно
лице.
• Никога не се опитвайте да разглобявате или отваряте батерии, тъй като това може да доведе
до електролитни изгаряния.
• Извадете батериите от продукта, който няма да се използва за дълъг период от време.
• Изтощените батерии трябва да бъдат извадени от този продукт.
• Не изхвърляйте продукта и неговите батерии в огън. Консултирайте местните разпоредби за
инструкции за правилно изхвърляне.
• Батериите не трябва да се излагат на силна топлина като слънчева светлина, огън или
подобни.
• Използвайте само AA батерии (не са включени).
Техническа спецификация
Артикул №
Име
УСПОКОЯВАЩ
58619
LED ВОДОПАД
01
02
06
Напрежение
DC 4,5V
03
05
03
07
08
Номинална
IP степен
стойност
0,5W
IP67
1
2
3
4
04
5
6
7
8
47
Батерия
Съвместимост
3 x AA
530-3000gal
(не е включена)
Име
Душ-дюза
LED (светодиод)
Уплътняваща гарнитура
Гайки
Фиксирана част
Винтове
Адаптери за маркуч φ32mm
Уплътняващ пръстен
помпа
Кол.
1
1
2
2
1
2
1
1

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis