Teknisk Beskrivning - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ÄGARMANUAL
Läs och spara dessa instruktioner innan du använder produkten.
VARNING
LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd måste hela
armaturen bytas ut.
Använd den endast under uppsikt av behörig person.
Försiktighetsåtgärder för batterier
• Blanda inte gamla och nya batterier.
• Blanda inte olika typer av batterier. Blanda inte alkaliska, standard (kol - zink) eller
laddningsbara (nickel - kadmium) batterier.
• Se till att batterierna installeras korrekt med hänsyn till polariteten (+ och -).
• Kortslut inte batteriet.
• Försök aldrig ladda upp primärbatterier eftersom detta kan leda till läckage, brand eller
explosion.
• Uppladdningsbara batterier ska tas ur produkten innan de laddas.
• Uppladdningsbara batterier måste laddas under uppsikt av en vuxen.
• Försök aldrig demontera eller öppna batterier eftersom detta kan leda till elektriska
brännskador.
• Ta bort batterier från utrustning som inte ska användas under en längre tid.
• Förbrukade batterier ska tas ur produkten.
• Bortskaffa inte produkten och dess batterier genom att bränna dem. Kontrollera de lokala
bestämmelserna för korrekta instruktioner för bortskaffande.
• Batterierna får inte utsättas för hög värme, såsom solsken, eld eller liknande.
• Använd endast AA-batterier (ingår ej).

Teknisk beskrivning

Artikelnr.
Namn
Soothing
58619
LED vattenfall
01
02
06
Spänning
DC 4,5V
03
05
03
07
08
Effekt
Frekvens
0,5W
IP67
NR.
1
2
3
4
04
5
6
7
8
27
Batteri
Kompatibilitet
3 x AA
530-3 000gal.
(Ingår ej)
Namn
Duschmunstycke
Lysdiod
Ventilpackning
Muttrar
Fixerad del
Skruvar
Adaptrar för φ32 mm slangar
Tätningsring
pump
Antal
1
1
2
2
1
2
1
1

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis