Návod Na Použitie; Technická Špecifikácia - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NÁVOD NA POUŽITIE
Pred použitím si pozorne prečítajte a uschovajte tieto pokyny.
VAROVANIE
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DODRŽUJTE ICH
ODLOŽTE SI TIETO POKYNY
Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej
životnosti, musí sa vymeniť celé svietidlo.
Používajte iba pod kompetentným dozorom.
Opatrenia pre batérie
Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.
• Nemiešajte rôzne druhy batérií. Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo - zinkové)
alebo dobíjacie (niklovo - kadmiové) batérie.
• Batérie nainštalujte správne s ohľadom na polaritu (+ a -).
• Batériu neskratujte.
• Nikdy sa nepokúšajte používať primárne batérie, pretože to môže spôsobiť netesnosti,
požiar či výbuch.
• Dobíjacie batérie je pred dobíjaním treba vybrať z tohto výrobku.
• Dobíjacie batérie sa môžu dobíjať iba pod dozorom dospelého.
• Batérie sa nikdy nepokúšajte demontovať či otvárať. Mohlo by to spôsobiť popáleniny
elektrolytom.
• Batérie vyberte zo zariadenia, pokiaľ sa nebudú dlhší čas používať.
• Vybité batérie je treba z tohto výrobku vybrať.
• Produkt ani jeho batérie nevyhadzujte do ohňa. Pokyny pre správnu likvidáciu nájdete v
miestnych právnych predpisoch.
• Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, ako je priamemu slnečnému žiareniu,
požiaru alebo podobne.
• Používajte iba batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia).
Technická špecifikácia
Položka č.
Názov
Ukľudňujúci
58619
vodopád s LED
01
02
06
Napätie
Príkon
DC 4,5 V
0,5W
03
05
03
07
08
Stupeň
ochrany
IP67
(nie sú súčasťou balenia)
Číslo
1
2
3
4
04
5
6
7
hadice s priemerom Ø32mm
8
31
Batéria
Kompatibilita
3 x AA
prietok 530-3000
galónov
Položky
Tryska sprchy
LED
Tesnenie
Matice
Upevňovacia časť
Skrutky
Adaptér pre uchytenie
Tesniaci krúžok
Počet
1
1
2
2
1
2
1
1

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis