Údržba A Skladování - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Důležité: Při nastavování nebo údržbě
1. Vypněte filtrační systém, uzavřete ventil na přívodu vody.
Varování: Zkontrolujte, zda jsou na připojení vodní hadice použity těsnicí kroužky.
Důležité: Po prvním nastavení a po jakémkoli úkony údržby je třeba provést operaci odvzdušnění filtračního systému.
Další pokyny najdete v příručce k filtračnímu systému.
2. Funkce osvětlení. Vodopád je vybaven osvětlením LED.
- Stisknutím vypínače rozsvítíte světlo LED. Světlo bude měnit barvu (7 barev).
- Po dalším stisknutí vypínače se přestane proměňovat barva světla LED.
- Po každém dalším stisknutím vypínače se barva světla změní a zůstane změněná.
- Dlouhým stiskem vypínače se světlo LED vypne (produkt je vybaven funkcí automatického vypnutí po 2 hodinách).
Údržba a skladování
1. Pokud se produkt nepoužívá, uložte jej na suchém místě.
2. Pokud nebudete produkt delší dobu používat, vyjměte baterie.
3. K čištění produktu používejte suchý hadřík.
4. Pádem na zem se může produkt rozbít.
Odpadní elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu existují příslušná zařízení,
recyklujte je. Rady ohledně možností recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.
A
24
B

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis