Bestway Flowclear Bedienungsanleitung Seite 38

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Svarīgi! Uzstādīšanai vai apkopes gadījumā
1. Izslēdziet filtrēšanas sistēmu, pēc tam izslēdziet vai bloķējiet ūdens vārstu.
Brīdinājums! Pārbaudiet, vai gredzenblīves ir nofiksētas uz ūdens šļūtenes savienojuma.
Svarīgi! Pēc pirmās uzstādīšanas un jebkuras apkopes veiciet filtrēšanas sistēmas izpūšanu ar gaisu. Plašāku
informāciju skatiet filtrēšanas sistēmas lietošanas rokasgrāmatā.
2. Apgaismojuma funkcija: Ūdenskritums ir aprīkots ar LED gaismām.
- Nospiediet barošanas pogu, un gaismas diode ieslēdzas ar 7 mainīgām krāsām.
- Vēlreiz nospiediet barošanas pogu, un gaismas diode tiek fiksēta uz vienas nemainīgas krāsas.
- Katru reizi pēc barošanas pogas nospiešanas, gaismas krāsa tiek nomainīta un nofiksēta.
- Nospiediet barošanas pogu un pieturiet to, un gaismas diode tiek izslēgta (izstrādājumam ir automātiskās izslēgšanas
funkcija pēc 2 stundām).
Apkope un glabāšana
1. Kad tas netiek izmantots, glabājiet sausā vietā.
2. Izņemiet baterijas, ja jūs neizmantosiet izstrādājumu ilgāku laiku.
3. Izmantojiet sausu drānu, lai notīrītu izstrādājumu.
4. Nemetiet izstrādājumu, jo tas var saplīst.
Nederīgos elektriskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet tos pārstrādei, ja tas
ir iespējams. Lai saņemtu ieteikumus par nodošanu pārstrādei, sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi vai
mazumtirgotāju.
A
38
B

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis