Údržba A Uskladnenie - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Dôležité: Na nastavenie alebo v prípade údržby
1. Vypnite filtračný systém a potom vypnite alebo zablokujte vodný ventil.
Výstraha: Skontrolujte, či sú na prípojke k vodnej hadici upevnené tesniace krúžky.
Dôležité: Pre filtračný systém, po prvom nastavení a po každej údržbe vykonajte operáciu preplachovania vzduchom.
Viac informácií nájdete v návode na používanie filtračného systému.
2. Funkcia osvetlenia: Vodopád je vybavený LED svetlami.
- Stlačte vypínač a LED svetlo sa rozsvieti so 7 striedavými farbami.
- Znovu stlačte vypínač a LED svetlo zostane stabilne na jednej farbe.
- Pri každom stlačení vypínača sa farba svetla zmení a zostane stabilne bez zmeny.
- Dlhým stlačením tlačidla vypínača zhasne kontrolka LED (funkcia automatického vypnutia zariadenia po dobu 2 hodín).
Údržba a uskladnenie
1. Pokiaľ sa nepoužíva, skladujte ho na suchom mieste.
2. Pokiaľ výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte prosím batérie.
3. Na čistenie produktu použite suchú handričku.
4. Výrobok nepúšťajte na zem, mohol by prasknúť.
Odpadové elektrické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Prosím, recyklujte tam, kde
existujú zariadenia na recykláciu.
A
32
B

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis