Vedligeholdelse Og Opbevaring - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Vigtigt: Til opsætning eller i tilfælde af vedligeholdelse
1. Sluk for filtreringssystemet, og sluk eller bloker derefter vandhanen.
Advarsel: Kontroller, om pakringene er sat på tilkoblingen til vandslangen.
Vigtigt: Udluft filtreringssystemet efter første opsætning og hver gang efter vedligeholdelse. Se flere oplysninger i
brugsanvisningen til filtreringssystemet.
2. Lysfunktion: Vandfaldet er udstyret med LED-lys.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, og LED lyset tændes i 7 skiftende farver.
- Tryk på startknappen igen, LED lyset låses i én farve.
- Hver gang, der trykkes på startknappen, ændres og låses lyset i en ny farve.
- LED-lyset slukkes med et langt tryk på tænd/slukknappen (produktet har automatisk slukfunktion efter 2 timer).

Vedligeholdelse og opbevaring

1. Opbevares tørt, når det ikke er i brug.
2. Fjern venligst batterierne, hvis produktet ikke skal anvendes i længere tid.
3. Brug en tør klud til at rengøre produktet.
4. Tab ikke produktet. Det kan gå i stykker.
Produkter med indbygget elektronik må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De skal indleveres til en
genbrugsstation, hvor det er muligt. Anvisninger for genbrug kan fås hos de lokale myndigheder eller forhandleren.
A
16
B

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis