Technické Specifikace - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PŘÍRUČKA PRO MAJITELE
Před použitím produktu si tento návod pečlivě prostudujte a následně jej uschovejte.
VAROVÁNÍ
PROSTUDUJTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY
TYTO POKYNY SI ULOŽTE
Světelný zdroj nainstalovaný v tomto svítidle nelze vyměnit. Když světelný zdroj dosáhne
konce své životnosti, je třeba vyměnit celé svítidlo.
Používejte pouze pod zodpovědným dohledem.
Výstraha týkající se baterií
• Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
• Nepoužívejte současně různé typy baterií. · Nepoužívejte současně alkalické, standardní
(uhlík-zinek), nebo nabíjecí (nikl-kadmium) baterie.
• Zkontrolujte, že jsou baterie správně vloženy s ohledem na jejich polaritu (+ a -).
• Baterii nezkratujte.
• Nikdy se nepokoušejte dobíjet primární baterie, protože by mohlo dojít k úniku elektrolytu,
požáru nebo výbuchu.
• Nabíjecí baterie je třeba před nabíjením vyjmout z produktu.
• Nabíjecí baterie musí být nabíjeny pod dohledem dospělé osoby.
• Nikdy se nepokoušejte rozebírat nebo otevírat baterie. Mohli byste se popálit elektrolytem.
• Pokud produkt nebudete používat delší dobu, vyndejte baterie z produktu.
• Vybité baterie z produktu vyjměte.
• Nevyhazujte produkt a baterie do ohně. Pokyny pro správnou likvidaci naleznete v
místních předpisech.
• Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. v důsledku slunečního záření, ohně
apod.
• Používejte pouze baterie typu AA (nejsou součástí balení).
Technické specifikace
Položka č.
Název
Uklidňující
58619
vodopád LED
01
02
06
Napětí
Výkon
4,5 V ss
0,5 W
03
05
03
07
08
Stupeň krytí (IP)
IP67
(nejsou součástí dodávky)
Č.
1
2
3
4
04
5
6
7
8
23
Baterie
Kompatibilita
3 x AA
čerpadlo
530–3000 gal.
Název
Plochá tryska
LED
Těsnění
Matice
Úchyt
Šrouby
Adaptéry pro hadici
o průměru 32 mm
Těsnicí kroužek
Mn.
1
1
2
2
1
2
1
1

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis