Bestway Flowclear Bedienungsanleitung Seite 51

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
KASUTUSJUHEND
Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
HOIATUS
LUGEGE KÕIK JUHISED LÄBI JA JÄRGIGE NEID
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Valgusti valgusallikas pole asendatav, kui valgusallika tööiga on lõppenud, tuleb kogu
valgusti asendada.
Kasutamiseks ainult piisava järelevalve korral.
Ohutusmeetmed patarei kasutamisel
• Ärge kasutage samaaegselt vanu ja uusi toiteelemente.
• Ärge kasutage samaaegselt eri tüüpi toiteelemente. Ärge kasutage koos leelispatareisid,
tavapatareisid (süsinik-tsink) ja akusid (nikkel-kaadmium).
• Veenduge, et patareid on paigaldatud polaarsust (+ ja –) jälgides.
• Ärge patareisid lühistage.
• Ärge mingil juhul püüdke patareisid laadida, sest see võib põhjustada leket, tulekahju või
plahvatuse.
• Enne laetava toiteelemendi laadimise alustamist tuleb see seadmelt eemaldada.
• Akude laadimine peab toimuma vaid täiskasvanu järelevalve all.
• Ärge püüdke patareisid lahti võtta või avada - võite saada elektrolüüdipõletuse.
• Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja.
• Tühjenenud patareid tuleb seadmelt eemaldada.
• Ärge pange seadet ja patareisid utiliseerimiseks tulle. Järgige kasutuskohas kehtivaid
jäätmekäitluseeskirju.
• Ärge jätke patareisid kuuma kohta, näiteks päikese kätte, leekide lähedusse või
sarnasesse kohta.
• Kasutage vaid AA-suuruses patareisid või akusid (ei ole komplektis).
Tehnilised andmed
ARTIKLI NR
Nimetus
LED-tuledega
58619
valgustatud kosk
01
02
06
Pinge
Võimsus
DC 4,5V
03
05
03
07
08
IP-kaitseklass
0,5 W
IP67
NR
1
2
3
4
04
5
6
7
8
51
Aku
Ühilduvus
AA, 3 tk
Pump vooluhulgaga
(pole komplektis)
530–3000 gal
Nimetus
Pihustusdüüs
LED-märgutuli
Otstihend
Mutrid
Kinnitid
Kruvid
Adapterid voolikule ø 32 mm
Tihendusrõngas
Kogus
1
1
2
2
1
2
1
1

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis