Поддръжка И Съхранение - Bestway Flowclear Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Важно: При настройка или в случай на поддръжка
1. Изключете системата за филтриране, след това изключете или блокирайте клапана за вода.
Предупреждение: Моля, проверете дали уплътняващите пръстени са фиксирани в свръзката на маркуча за
вода.
Важно: Извършете операцията по обезвъздушаване на системата за филтриране след първата настройка и
след всяка поддръжка. За повече подробности направете справка с ръководството с инструкции за системата за
филтриране.
2. Функция за осветление: Водопадът е снабден със светодиодни (LED) светлини.
- Натиснете бутона за включване и LED светлината ще светне със 7 редуващи се цвята.
- Натиснете отново бутона за включване, светодиодът ще свети само в един цвят.
- Всеки път, когато натиснете бутона за включване, цветът на светлината ще се промени и ще остане такъв.
- При продължително натискане на бутона за включване LED светлината ще се изключи (продуктът е снабден с
функция за автоматично изключване след 2 часа).
Поддръжка и Съхранение
1. Съхранявайте на сухо място, когато не се употребява.
2. Моля, извадете батериите, ако не се използва за дълго време.
3. Използвайте суха кърпа, за да почистите продукта.
4. Не изпускайте продукта, може да се счупи.
Отпадните електрически продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте,
когато има такива пунктове. Обърнете се към местните органи или търговеца на дребно за съвет относно
рециклирането.
A
48
B

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway Flowclear

  Verwandte Anleitungen für Bestway Flowclear

Diese Anleitung auch für:

58619

Inhaltsverzeichnis