Záruka | Servis | Výměna Baterie | Technická Specifikace | Řešení Problémů - Blaupunkt SAFEDRIVE SDC 2.0 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Záruka | Servis | Výměna baterie | Technická specifikace | Řešení
problémů
Záruka
Na výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme
záruku výrobce. U zařízení zakoupených mimo Evrops-
kou unii platí záruční podmínky vydané naším národ-
ním zástupcem.
Záruční podmínky naleznete na webových stránkách
www.blaupunkt.com. Pokud zde nejsou uvedeny
žádné další informace, záruka se řídí místními zákony.
Servis
V případě nutnosti záruční opravy, kontaktujte svého
prodejce Blaupunkt. Více informací o servisních partne-
rech ve vaší zemi naleznete na internetové adrese www.
blaupunkt.com.
Výměna baterie
Pokud je ovládač napájen z baterie, měla by být
vyměněna každých 2-12 měsíců (v závislosti na
použití). Používejte pouze baterie CR2032 / 3V: Otočte
kryt prostoru pro baterii na zadní straně ovladače ve
směru šipky „OPEN", zastrčte ohnutou kancelářskou
sponku nebo jehlu do malého otvoru v krytu a opatrně
jej vyjměte bez použití nadměrné síly.
Opatrně zvedněte baterii, aniž byste se dotkli kontaktů
nebo plíšků.
Vložte novou baterii nejprve stranou s kontakty (+ musí
být viditelné na vložené baterii), a následně ji opatrně
zatlačte na opačné straně, aby zaklapnula.
Nasaďte kryt prostoru pro baterii a zavřete jej.
Technické údaje
Dosah
(vzdálenost mezi
vysílačem a přijímačem
v závislosti na okolí):
Napájecí napětí
Dálkové ovládání:
Rozhraní:
Spotřeba proudu v
klidovém stavu:
cca. 5-10 m
3V, CR2032 / 10,5 -14,4 V
10.5 - 14.4 V
<1 mA
Řešení problémů
Níže jsou znázorněny závady a jejich možná řešení.
Pokud problémy se zařízením přetrvávají, obraťte se na
prodejce nebo servisní středisko Blaupunkt. V případě
problémů nechte instalaci zkontrolovat nebo provést
odborníkem. Většina problémů, které se vyskytnou,
může být způsobena nesprávným připojením a obs-
luhou.
• Zařízení po stisknutí tlačítka nefunguje:
Zkontrolujte baterie / napájecí napětí ovladače.
Zkontrolujte napájecí napětí rozhraní. Zkontrolujte ka-
bely / zapojení konektorů.
• Žádná nebo nesprávná funkce po stisknutí jednoho nebo
všech tlačítek:
Přiřaďte příslušná nebo všechna tlačítka znovu pomocí
nabídky autorádia, postupujte podle návodu k obsluze
autorádia.
Přepněte enkodér ⑨ během procesu přiřazování pou-
• Kodér nepracuje podle očekávání / tlačítka nelze přiřadit:
ze o jeden krok / kliknutí nebo určitý počet kroků, a
možná nutné naprogramovat hlasitost tlačítek ⑧,
následně zkontrolujte funkci. V závislosti na rádiu bude
pokud signály kodéru nejsou zpracovávány správně.
Následně použijte kodér pro další funkce, jako je změna
skladby / změna stanice atd.
V případě potřeby přepněte SafeDrive do režimu
přiřazování (viz kapitola „Programování / Přiřazování").
• Dálkové ovládání nefunguje, po opětovném zapnutí au-
torádia, a musí být přeprogramováno:
Zkontrolujte, zda je rádio správně připojeno k trvalému
napájení.
41

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Blaupunkt SAFEDRIVE SDC 2.0

Inhaltsverzeichnis