Herunterladen Diese Seite drucken

Gwarancja | Serwis | Wymiana Baterii | Dane Techniczne | Rozwiązywanie Problemów - Blaupunkt SAFEDRIVE SDC 2.0 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Gwarancja | Serwis | Wymiana baterii | Dane techniczne |
Rozwiązywanie problemów
Gwarancja
Na produkty zakupione w obrębie Unii Europejskiej ud-
zielamy gwarancji producenta. W przypadku urządzeń
zakupionych poza Unią Europejską obowiązują war-
unki gwarancji wydane przez naszego przedstawiciela
krajowego.
Z warunkami gwarancji można zapoznać się na stronie
www.blaupunkt.com. Jeżeli nie podano tu żadnych
dodatkowych informacji, zastosowanie mają lokalne
przepisy prawne.
Serwis
W razie potrzeby skorzystania z serwisu naprawczego
skontaktować się ze sprzedawcą Blaupunkt. Więcej infor-
macji na temat partnerów serwisowych w danym kraju
można znaleźć pod adresem www.blaupunkt.com.
Wymiana baterii
Jeżeli kontroler jest zasilany baterią, należy ją
wymieniać co 2-12 miesięcy (w zależności od
użytkowania). Należy stosować wyłącznie baterie typu
CR2032/3V: Przekręcić pokrywę kieszeni baterii z tyłu
kontrolera w kierunku widocznej strzałki „OPEN", w
tym celu włożyć odgięty spinacz biurowy lub igłę do
małego otworu w pokrywie i zdjąć ją ostrożnie, nie
używając nadmiernej siły.
Ostrożnie podważyć baterię, nie dotykając styków ani
blaszek.
Włożyć nową baterię najpierw po stronie ze stykami
(+ musi być widoczne na włożonej baterii), a następnie
ostrożnie nacisnąć ją po przeciwnej stronie, aby ją
zatrzasnąć.
Założyć pokrywę kieszeni baterii i zamknąć ją.
Dane techniczne
Zasięg
(odległość między
nadajnikiem i odbiornikiem
w zależności od otoczenia):
Napięcie zasilania
Pilot zdalnego sterowania:
Interfejs:
Pobór prądu
spoczynkowego:
36
ok. 5-10 m
3V, CR2032 / 10,5 -14,4 V
10.5 -14.4 V
< 1 mA
Rozwiązywanie problemów
Poniżej znajdują się ilustracje błędów i ich możliwe
rozwiązania. Jeśli nadal występują problemy z
urządzeniem, należy skontaktować się ze sprzedawcą
lub serwisem firmy Blaupunkt. W przypadku prob-
lemów należy zlecić kontrolę instalacji lub jej wykona-
nie specjaliście. Większość występujących problemów
może wynikać z błędnego podłączenia i obsługi.
• Urządzenie nie działa po naciśnięciu przycisku:
Proszę sprawdzić baterię / napięcie zasilania kontrolera.
Sprawdzić napięcie zasilania interfejsu. Sprawdzić oka-
blowanie / połączenia wtykowe.
• Brak lub nieprawidłowe działanie po naciśnięciu poje-
dynczego lub wszystkich przycisków:
Ponownie przypisać odpowiednie lub wszystkie przy-
ciski posługując się menu radia samochodowego,
zapoznać się z instrukcją radia samochodowego.
• Enkoder nie działa zgodnie z oczekiwaniami / nie można
Przestawić enkoder ⑨ podczas procesu przypisywania
przypisać przycisków:
tylko o jeden krok / kliknięcie lub o określoną liczbę kro-
ków, a następnie sprawdzić działanie. W zależności od
na przyciskach ⑧, jeśli sygnały enkodera nie są przet-
radia konieczne może być zaprogramowanie głośności
warzane prawidłowo. Następnie użyć enkodera do
innych funkcji, takich jak zmiana utworu / zmiana stacji
itp.
W razie potrzeby przełączyć Safe Drive na tryb przypi-
sywania (patrz rozdział „Programowanie / Przypisywa-
nie").
• Pilot zdalnego sterowania nie działa po ponow-
nym włączeniu radia samochodowego i trzeba go
przeprogramować:
Sprawdzić, czy radio jest prawidłowo podłączone do
zasilania na stały plus.

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Blaupunkt SAFEDRIVE SDC 2.0