Herunterladen Diese Seite drucken

Blaupunkt SAFEDRIVE SDC 2.0 Bedienungsanleitung Seite 31

Vorschau ausblenden

Werbung

Garanti | Kundeservice | Udskiftning af batterier | Tekniske specifika-
tioner | Fejlløsning 6
Garanti
Vi leverer producentgaranti for produkter, der er købt
i EU. For apparater, der er købt uden for EU, gælder
garantibetingelserne udstedt af vores nationale repræ-
sentant.
Kontaktoplysninger findes på www.blaupunkt.com.
Hvis der ikke gives yderligere oplysninger her, finder
lokal lovgivning anvendelse.
Kundeservice
Hvis du har brug for reparation, skal du kontakte din
Blaupunkt-forhandler. For mere information om service-
partnere i dit land, se www.blaupunkt.com.
Udskiftning af batterier
Hvis kontrolleren er batteridreven, skal disse udskiftes
hver 2.-12.måned (afhængig af brug). Brug kun CR2032
/ 3V-batterier: Drej batteridækslet på bagsiden af kont-
rolleren i retning af pilen „Åbn", indsæt en bøjet papirc-
lips eller nål i det lille hul i dækslet og fjern det forsigtigt
uden at bruge overdreven styrke.
Løft batteriet op uden at berøre kontakterne eller pla-
derne.
Indsæt først et nyt batteri på kontaktsiden (+ skal være
synligt på det indsatte batteri), og tryk derefter forsig-
tigt på den modsatte side, indtil du hører et klik.
Sæt batteridækslet på igen, og luk det.
Tekniske data
Modtagelsesområde
(afstanden mellem
senderen og modtageren,
afhængigt af miljøet):
Fjernbetjening:
Interface:
Roligt strømforbrug:
ca. 5-10 m
3V, CR2032/ 10.5 -14.4 V
10.5-14.4 V
<1mA
Problemløsning
Nedenfor er illustrationer af fejl og deres mulige løs-
ninger. Hvis du stadig har problemer med apparatet,
skal du kontakte din Blaupunkt-forhandler eller ser-
vicecenter. I tilfælde af problemer, skal installationen
kontrolleres eller udføres af en fagperson. De fleste af
de problemer, der opstår, kan være forårsaget af forkert
forbindelse og betjening.
• Ingen funktion efter tryk på tasten:
Kontroller batteriet / spændingsforsyningen til kont-
rolleren.
Kontroller spændingsforsyningen til interfacet. Kontrol-
ler lednings- / stikforbindelserne.
• Manglende eller forkert funktion efter tryk på en eller alle
taster:
Foretag indlæring af de relevante eller alle taster via bil-
radiomenuen, se bilradioinstruktionerne.
⑨ Under indlæringsprocessen flyttes encoderen kun
• Encoderen fungerer ikke som forventet / kan ikke indlæres:
et trin / klik eller et vist antal trin, hvorefter funktionen
kontrolleres. Afhængigt af radioen skal du muligvis pro-
grammere lydstyrken på tasterne⑧,hvis kodersigna-
lerne ikke behandles korrekt. Brug derefter encoderen
til andre funktioner såsom sangskift / stationskift osv.
Skift om nødvendigt Safe Drive til indlæringstilstanden
(se kapitel ‚Programmering / indlæring').
• Fjernbetjeningen fungerer ikke, når bilradioen tændes
igen og skal omprogrammeres:
Kontroller, at radioen er korrekt tilsluttet til den perma-
nente plus strømforsyning.
31

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Blaupunkt SAFEDRIVE SDC 2.0