Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Makita AN911H Betriebsanleitung Seite 44

Baunagler
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AN911H:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Lås afbryderkontakten og tag luftslangen af maskinen.
Vælg de søm, som er egnede til Deres arbejde. Tryk
låsearmen ned og åbn døren og magasinhætten. (Fig. 9)
Anvend kun søm, der er velegnede til arbejdet. Tryk
låsearmen ned og åbn magasinhætten.
Løft
og
drej
spolestøttepladen,
sømstørrelsen vist på spolestøttepladen peger mod det
modsvarende
gradueringstrin
maskinen benyttes med spolestøttepladen sat til det
forkerte trin, kan dårlig fremføring af søm eller fejlfunktion
af maskinen blive resultatet. (Fig. 10)
Anbring
sømspolen
tilstrækkelige søm, så sømguiden nås. Anbring det første
søm i føderen og det andet søm i føderkloen.
Anbring flere frigjorte søm i føderen. Luk magasinhætten
langsomt, så den låses, efter at De har bekræftet, at
sømspolen sidder korrekt i magasinet. (Fig. 11)
Montering af luftslangen
Anbring luftbøsningen på luftslangen på lufttilslutningen
på sømholderen. Sørg for, at luftbøsningen låses godt på
plads, når den monteres på lufttilslutningen. Det er nød-
vendigt at montere en slangekobling på eller nær maski-
nen på en sådan måde, at trykreservoiret vil forsvinde,
når luftforsyningkoblingen tages ud af forbindelse.
ANVENDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg for, at alle sikkerhedssystemer er i korrekt funk-
tionsstand inden anvendelsen.
1.
For at idrive et søm, kan De placere kontaktelemen-
tet mod arbejdstykket og aktivere afbryderkontakten.
eller
2.
Aktivere først afbryderkontakten og anbring derefter
kontaktelementet mod arbejdsemnet. (Fig. 12 og 13)
• Metode nr. (1) er til indvendig søm-idrivning, hvis De
ønsker en meget omhyggelig og præcis søm-idrivning.
Metode nr. (2) er til uafbrudt søm-idrivning.
FORSIGTIG:
• Hvis maskinen imidlertid er indstillet til funktionen for
"Intermittent Nailing" (intermitterende sømning), MED
AFBRYDERKONTAKTEN
INDTRYKKET STILLING, kan en uventet sømning
finde sted, hvis kontaktelementet får lov til at kontakte
arbejdsstykket eller den anden flade igen under
indflydelse af tilbageslag.
Udfør nedenstående, således at utilsigtet sømning
undgås.
A. Anbring ikke kontaktelementet mod arbejdsstykket
med for megen kraft.
B. Tryk afbryderkontakten helt ind og hold den der i 1 –
2 sekunder efter sømning.
• For metode nr. (1) skal skiftearmen sættes i stilling
.
• For metode nr. (2) skal skiftearmen sættes i stilling
.
Når sømningsmetoden er ændret ved hjælp af
skiftearmen, skal De altid sørge for, at skiftearmen
korrekt
er
sat
til
sømningsmetode. (Fig. 14)
Sømning i stålplade (Fig. 15)
ADVARSEL:
• Benyt 3,2 mm eller mindre stål til C-formet stål.
Maskinen vil hoppe kraftigt og et søm vil slå tilbage
med alvorlig tilskadekomst som resultat.
44
pilen
magasinet.
over
spolestøttepladen.
HOLDT
I
EN
stillingen
for
den
• Benyt kun hærdede søm til stålplader.
Anvendelse af andre typer søm kan resultere i alvorlig
tilskadekomst.
• Under idrivning af søm skal maskinen holdes således,
at den står opret i forhold til idrivningsfladen.
med
Skæv sømning kan bevirke, at sømmene slår tilbage
med alvorlig tilskadekomst som resultat.
Hvis
• Når De fastgør en riflet zincplade på det C-formede
stål, skal der anvendes en 0,7 mm eller tyndere plade
og 32 mm lange, hærdede søm. Forsømmelse af dette
kan bevirke, at sømmene slår tilbage med alvorlig
Udrul
tilskadekomst som resultat.
• Benyt ikke maskinen til sømning i lofter eller tag.
Vælg og benyt søm, som er mere end 10 mm længere
end hele arbejdsstykkets tykkelse til fastgørelse i henhold
til nedenstående oversigt.
Materialetykkelse
(mm)
14 – 35
15 – 40
FORSIGTIG:
• Afhængigt af hårdheden og den totale tykkelse af hele
arbejdsstykket i kombination, der skal fastgøres, er det
ikke sikkert, at en tilstrækkelig fastgørelse kan opnås.
Sømning i stålplader i ekstrem dybde kan reducere
fastgørelsesstyrken i høj grad. Inden sømningen
udføres, skal De justere sømningsdybden korrekt.
• Ved sømning i stålpladen, kan drivenheden blive tilstoppet
på grund af dens tendens til at nedslides. Hvis den er
nedslidt, skal den skærpes eller udskiftes med en ny.
Sømning i beton (Fig. 16)
ADVARSEL:
• Benyt kun hærdede søm til beton.
• Anvendelse af andre typer søm kan resultere i alvorlig
tilskadekomst. Søm ikke direkte i beton og fastgør ikke
stålpladen direkte på betonen. Forsømmelse af dette
kan bevirke, at betonfragmenter slynges af eller at søm
slår tilbage med alvorlig tilskadekomst som resultat.
• Under idrivning af søm skal maskinen holdes således,
HALVT
at den står opret i forhold til idrivningsfladen.
Skæv sømning kan bevirke, betonfragmenter slynges
af eller at søm slår tilbage med alvorlig tilskadekomst
som resultat.
• Bør ikke benyttes på en overflade, hvorfra der hænger
genstande, som for eksempel i et område, hvor
kloakrør, støvrør etc. forefindes.
Vælg og anvend søm således, at gennemtrængningen i
beton udgør 10 mm – 15 mm i henhold til nedenstående
oversigt.
Tykkelse af træ
(mm)
30
35
ønskede
50
FORSIGTIG:
• Benyt kun denne maskine til blød beton, der er
forholdsvis ny. Anvendelse på hård beton kan bevirke,
at sømmene bøjer eller at sømningen ikke bliver
tilstrækkelig dyb.
C-formet
Sømlængde
stål (mm)
(mm)
45
1,6 – 3,2
50
Sømlængde
Betonområde
(mm)
45
50
65
Sømstørrelse
(mm)
2,52
(mm)
10 – 15
10 – 15
10 – 15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Makita AN911H

Inhaltsverzeichnis