Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Makita AN911H Betriebsanleitung Seite 51

Baunagler
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AN911H:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Κοπή φύλλου (Εικ. 17)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Πάντα να αποσυνδέετε τον ελαστικ σωλήνα πριν
απ την κοπή του φύλλου.
Κ ψτε το εξερχ µενο φύλλο προς τη φορά του
βέλους,
ταν χρησιµοποιείτε φύλλο συνεχ µενης
ρολοταινίας καρφιών.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Πάντοτε αποσυνδέετε τον σωλήνα αέρος απ το
εργαλείο πριν επιχειρήσετε να κάνετε έλεγχο ή
συντήρηση.
Εµπλοκή καρφωτήρα (Εικ. 18 και 19)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Να αποσυνδέετε πάντα τον ελαστικ σωλήνα και
να αφαιρείτε τα καρφιά απ το γεµιστήρα πριν απ
την αντιµετώπιση τυχ ν εµπλοκής.
Σε περίπτωση εµπλοκής του καρφωτήρα, ενεργήστε
ως ακολούθως:
Ανοίξτε το καπάκι του γεµιστήρα και αφαιρέστε τη
ρολοταινία καρφιών. Εισάγετε µια µικρή ράβδο ή
κάτι παρ µοιο στο εσωτερικ της θύρας εκτίναξης
και χτυπήστε την ελαφρά µε ένα σφυρί, ώστε να
ελευθερώσετε το καρφί που προκαλεί την εµπλοκή
απ
τη θύρα εκτίναξης. Τοποθετήστε εκ νέου τη
ρολοταινία καρφιών και κλείστε το καπάκι του
γεµιστήρα.
Αποστράγγιση εργαλείου
Αφαιρέστε τον ελαστικ
Τοποθετήστε το εργαλείο ώστε ο σύνδεσµος αέρα
να
είναι
στραµµένος
Αποστραγγίστε σο το δυνατ ν περισσ τερο.
Καθαρισµ ς εργαλείου
Μπορείτε να αφαιρέσετε τη σκ νη σιδήρου που
προσκολλάται
στο
µηχάνηµα αφαίρεσης της σκ νης µε εµφύσηση
αέρα.
Καπάκι (Εικ. 20)
ταν δεν χρησιµοποιείτε το εργαλείο, αφαιρέστε
τον ελαστικ
σωλήνα. Ακολούθως καλύψτε το
σύνδεσµο αέρα µε το καπάκι.
Φύλαξη
ταν δεν χρησιµοποιείται, ο καρφωτήρας θα πρέπει
να φυλάσσεται σε ζεστ και στεγν χώρο.
Συντήρηση συµπιεστή, συν λου αέρος και
σωλήνα αέρος
Μετά την λειτουργία πάντοτε στραγγίζετε το δοχείο
του συµπιεστή και το φίλτρο αέρος. Εάν υγρασία
εισέλθει
στο
εργαλείο,
αποτέλεσµα κακή απ δοση και πιθανή βλάβη του
εργαλείου. (Εικ. 21 και 22)
Ελέγχετε τακτικά να δείτε εάν υπάρχει αρκετ έλαιο
εργαλείου πεπιεσµένου αέρα στον λιπαντή του
συν λου αέρα. Αµέλεια να διατηρήσετε επαρκή
λίπανση θα προκαλέσει την γρήγορη φθορά των
δακτυλίων Ο. (Εικ. 23)
σωλήνα απ
το εργαλείο.
προς
το
έδαφος.
µαγνήτη
χρησιµοποιώντας
µπορεί
να
έχει
Κρατάτε τον σωλήνα αέρος µακρυά απ
(υπεράνω
60°C, υπεράνω 140°F), µακρυά απ
χηµικά (διαλύτες, ισχυρά οξέα ή αλκαλικά). Επίσης,
διευθύνετε τον σωλήνα µακρυά απ
οποία θα µπορούσε να εµπλακεί επικίνδυνα κατά
την λειτουργία.
Οι σωλήνες πρέπει να διευθύνονται µακρυά απ
αιχµηρές άκρες και περιοχές που µπορεί να
οδηγήσουν σε ζηµιά ή εκδορές του σωλήνα. (Εικ. 24)
Για να διατηρείται η ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ του
προϊ ντος,
επισκευές,
συντήρηση ή ρύθµιση πρέπει να εκτελούνται απ τα
εξουσιοδοτηµένα κέντρα σέρβις της ΜΑΚΙΤΑ, µε
χρήση πάντοτε ανταλλακτικών ΜΑΚΙΤΑ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Αυτά τα εξαρτήµατα ή προσαρτήµατα συνιστώνται
για
χρήση
περιγράφτηκε στις οδηγίες αυτές. Η χρήση
οτιδήποτε άλλων εξαρτηµάτων ή προσαρτηµάτων
µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυµατισµού σε
άτοµα.
Χρησιµοποιείτε
προσαρτήµατα
προορίζονται.
Εάν
χρειάζεστε
περισσ τερες πληροφορίες σε σχέση µε αυτά τα
εξαρτήµατα, αποτανθείτε στο τοπικ
εξυπηρέτησης Μάκιτα.
• Καρφιά
• Σωλήνες αέρος
• Γυαλιά ασφάλειας
ως
οποιαδήποτε
µε
το
εργαλείο
τα
εξαρτήµατα
µ νο
για
την
οποιαδήποτε
βοήθεια
ζέστη
εµπ δια στα
άλλη
ΜΑΚΙΤΑ
που
ή
χρήση
που
για
σας κέντρο
51

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Makita AN911H

Inhaltsverzeichnis