Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Makita AN911H Betriebsanleitung Seite 29

Baunagler
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AN911H:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Hang het gereedschap nooit aan uw broeksband of iets
dergelijks. Er is namelijk gevaar dat het gereedschap
toevallig ontlaadt.
De haak is handig om het gereedschap tijdelijk op te
hangen. Deze haak kan aan een van beide zijden van
het gereedschap worden bevestigd.
Als u de haak aan een andere zijde wilt bevestigen, draait
u de schroef eruit met behulp van een schroevendraaier.
Bevestig de haak aan de andere zijde van het
gereedschap met behulp van de schroef.
De neusadapter gebruiken (Fig. 8)
LET OP:
• Koppell altijd de persluchtslang los voordat u de
neusadapter aanbrengt of verwijdert.
Als u het oppervlak van uw werkstuk wilt beschermen,
brengt u de neusadapter aan op het contactelement.
Gebruik de neusadapter bij het nagelen in snel beschadigde
oppervlakken. Om de neusadapter op het contactelement
te bevestigen, duwt u deze op het contactelement tot de
uitsteeksels op drie plaatsen binnenin de neusadapter
passen in de drie gaten in het contactelement.
INEENZETTEN
LET OP:
• Koppel altijd de persluchtslang los alvorens de nagelrol
in het gereedschap te laden.
De nagelrol in het gereedschap laden
LET OP:
• Zorg ervoor dat de rolsteunplaat is ingesteld op de
juiste stapgrootte voor de gebruikte nagels.
Koppel de persluchtslang los van het gereedschap.
Kies nagels die geschikt zijn voor uw werk. Duw de
vergrendelingshendel omlaag en open de deur en
magazijnkap. (Fig. 9)
Kies nagels die geschikt zijn voor uw werk. Duw de
vergrendelingshendel omlaag en open de magazijnkap.
Til de rolsteunplaat op en draai deze zodat de pijl van de
nagelgrootte aangegeven op de rolsteunplaat in de
richting wijst van de overeenkomstige maat van de
schaalverdeling op het magazijn. Als het gereedschap
wordt bediend terwijl de rolsteunplaat in de verkeerde
stand staat, kan dit leiden tot een slechte nageltoevoer of
een storing van het gereedschap. (Fig. 10)
Plaats de nagelrol op de rolsteunplaat. Wikkel de
nagelstrip voldoende af om de nagelgeleider te bereiken.
Plaats de eerste nagel in de toevoer en de tweede nagel
in de toevoerklauw.
Plaats andere afgewikkelde nagels op het toevoerhuis.
Sluit de magazijnkap nadat u hebt gecontroleerd dat de
nagelrol goed in het magazijn is geplaatst. (Fig. 11)
Aansluiten van de pers luchtslang
Monteer de mof van de pers luchtslang op de luchtinlaat
van het gereedschap. Controleer of de mof stevig vastzit
op
de
luchtinlaat
slangkoppeling dient op of dicht bij het gereedschap te
worden geïnstalleerd zodat de druktank zal ontlast worden
wanneer de luchttoevoerkoppeling wordt losgemaakt.
BEDIENING
LET OP:
• Controleer vóór het gebruik of alle veiligheidsinrichtingen
normaal functioneren.
van
het
gereedschap.
1.
Om een nagel aan te drijven, plaats het contactelement
tegen het werkstuk en druk de trekker in,
of
2.
Druk eerst de trekker in en plaats daarna het
contactelement tegen het werkstuk. (Fig. 12 en 13)
• De 1ste methode is voor intermitterend nagelen
wanneer u de nagels voorzichtig en zeer nauwkeurig wilt
aandrijven. De 2de methode is voor continu nagelen.
LET OP:
• Wanneer het gereedschap echter is ingesteld op
"Onderbroken nagelen" en DE TREKKER IN DE HALF-
INGEKNEPEN STAND WORDT GEHOUDEN, kan het
nagelpistool onverwachts een nagel schieten als het
contactelement door de terugslag nogmaals in aanraking
komt met het werkstuk of een ander oppervlak.
Om dergelijk per ongeluk nagelen te voorkomen, gaat
u als volgt te werk:
A. Duw het contactelement niet met grote kracht tegen
het werkstuk.
B. Knijp de trekker volledig in en houd deze na het
nagelen
gedurende
ingeknepen.
• Bij werkwijze (1) zet u de keuzehendel in de stand
• Bij werkwijze (2) zet u de keuzehendel in de stand
Nadat u de keuzehendel hebt verdraaid om de
nagelfunctie te veranderen, controleert u dat de
keuzehendel goed in de stand van de gewenste
nagelfunctie staat. (Fig. 14)
Nagelen in staalplaat (Fig. 15)
WAARSCHUWING:
• Gebruik een stalen C-profiel met een dikte van 3,2 mm
of minder.
Het gereedschap geeft een sterke terugslag en een
nagel kan terugketsen, waardoor ernstig letsel kan
worden veroorzaakt.
• Gebruik voor nagelen in staalplaat uitsluitend nagels
van gehard staal.
Andere nagels kunnen ernstig letsel veroorzaken.
• Houd tijdens het nagelen het gereedschap altijd haaks
op het oppervlak van het werkstuk.
Bij schuin nagelen kunnen nagels terugketsen,
waardoor ernstig letsel kan worden veroorzaakt.
• Bij het nagelen in een gegalvaniseerde golfplaat op een
stalen C-profiel, gebruikt u een golfplaat met een dikte
van 0,7 mm of minder en geharde nagels van 32 mm.
Als u dat niet doet, kunnen nagels terugketsen,
waardoor ernstig letsel kan worden veroorzaakt.
• Gebruik het gereedschap niet voor het nagelen in een
plafond of dak.
Gebruik nagels die meer dan 10 mm langer zijn dan de
totale dikte van het werkstuk door de onderstaande tabel
te raadplegen.
Dikte van
materiaal (mm)
14 – 35
Een
15 – 40
LET OP:
• Afhankelijk van de hardheid en totale dikte van het
werkstuk (van alle te bevestigen materialen), is het
mogelijk dat niet voldoende bevestigingssterkte kan
worden verkregen. Het nagelen in staalplaat tot een te
grote diepte, kan de bevestigingssterkte in grote mate
verlagen. Stel vóór het nagelen de nageldiepte goed in.
een
tot
twee
Stalen C-
Lengte van
profiel (mm)
nagel (mm)
45
1,6 – 3,2
50
seconden
.
.
Nageldikte
(mm)
2,52
29

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Makita AN911H

Inhaltsverzeichnis