Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 31
Construction Coil Nailer
GB
Касетний цвяхозабивний пневматичний
UA
молоток для будівництва
Gwoździarka pneumatyczna
PL
Pistol de bătut cuie pentru construcţii
RO
Coilnagler
DE
Építőipari hevederes szegező
HU
Stavebná klincovačka zvitkových klincov
SK
Stavební svitková hřebíkovačka
CZ
AN901
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita AN901

 • Seite 1 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ молоток для будівництва Gwoździarka pneumatyczna INSTRUKCJA OBSŁUGI Pistol de bătut cuie pentru construcţii MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Coilnagler BEDIENUNGSANLEITUNG Építőipari hevederes szegező HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Stavebná klincovačka zvitkových klincov NÁVOD NA OBSLUHU Stavební svitková hřebíkovačka NÁVOD K OBSLUZE AN901...
 • Seite 2 005367 005368 005461 005462 005463 005467 005464 005465 005466 005468 005469 005470...
 • Seite 3 005471 005473 005474 005475 005476 005477 005478 005479 005480 005387 005388 005389...
 • Seite 4: Specifications

  13-3. Change lever 24-1. Oiler 8-1. Magazine scale 13-4. Trigger lock 24-2. Pneumatic oil SPECIFICATIONS Model AN901 Air pressure 0.44 - 0.83 Mpa ( 4.4 - 8.3 bar) Nail length 45 mm - 90 mm Nail capacity 150 - 300 pcs.
 • Seite 5: Important Safety Instructions

  For European countries only immediate working area. EC Declaration of Conformity Makita Corporation responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s): Designation of Machine: Construction Coil Nailer Safety glasses Model No./ Type: AN901 are of series production and...
 • Seite 6 Do not modify tool without authorization from • involves the use of scaffoldings, stairs, ladders, Makita. or ladder alike constructions, e.g. roof laths; Ask Makita's Authorized service centers for • − closing boxes or crates; periodical inspection of the tool.
 • Seite 7: Functional Description

  pressure. CAUTION: Do not attempt to keep the trigger contact element • Low air output of the compressor, or a long or • depressed with tape or wire. Death or serious injury smaller diameter air hose in relation to the nailing may occur.
 • Seite 8: Operation

  Loading nailer B. Pull the trigger fully and hold it on for 1-2 seconds after nailing. Select nails suitable for your work. Depress the latch For No. 1 method, set the change lever to the lever and open the door and magazine cap. "Intermittent Nailing"...
 • Seite 9: Maintenance

  005390 To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, 005382 any other maintenance and adjustment should be MAINTENANCE performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts. CAUTION: Always disconnect the hose before attempting to • perform inspection or maintenance.
 • Seite 10: Технічні Характеристики

  24-2. Пневматичне мастило 7-3. Кришка магазину 13-4. Фіксатор куркового вмикача 8-1. Шкала магазину 14-1. Стержень ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель AN901 Тиск повітря 0,44 - 0,83 MПа ( 4,4 - 8,3 бар) Довжина цвяха 45 мм - 90 мм Місткість 150 - 300 шт.
 • Seite 11 відповідальний виробник, наголошує на тому, що відповідальністю роботодавця. обладнання Makita: Позначення обладнання: Касетний цвяхозабивний пневматичний молоток для будівництва № моделі / тип: AN901 є серійним виробництвом та Відповідає таким Європейським Директивам: Захисні окуляри 2006/42/EC Та вироблені у відповідності до таких стандартів та...
 • Seite 12 розчинники, фарби, бензин, клей та ін.: вони Інструмент не повинен спрацьовувати, якщо можуть зайнятися та вибухнути, спричинивши лише натиснуто курковий вмикач, або якщо серйозне травмування. лише до деревини притиснутий важіль безпеки. Освітлення повинно бути достатнім для Він повинен спрацьовувати, коли виконуються •...
 • Seite 13 Звертайтеся до авторизованих сервісних • робочого циклу. На діаграмі показано відношення між центрів Makita з метою періодичної перевірки частотою вбивання цвяхів, відповідним рівнем тиску інструменту. та виходом повітря від компресора. Так, наприклад, Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ • якщо забивання цвяхів відбувається за швидкості...
 • Seite 14: Інструкція З Використання

  осіб, що знаходяться поблизу нього. Регулювання глибини забивання цвяхів Для регулювання глибини забивання цвяхів Вибір повітряного шланга повертайте регулятор таким чином, щоб цифри на Fig.1 регуляторі співпадали з рискою, розміщеною над Використовуйте якомога ширший та коротший регулятором. В режимі "1" глибина забивання цвяхів є повітряний...
 • Seite 15 штуцері. З'єднувальна муфта шлангу повинна бути Відкачка повітря встановлена на інструменті або біля інструменту Напрямок відкачки повітря можна легко змінити, таким чином, щоб напірний резервуар розряджався повернувши кришку витяжного пристрою. При при від'єднанні муфти подачі повітря. необхідності міняйте напрямок. Fig.10 Заклинювання...
 • Seite 16: Технічне Обслуговування

  виконуватися авторизованими сервісними центрами контактного елементу та куркового вмикача. Не компанії Makita з використанням запчастин використовуйте інструмент, якщо контактний елемент виробництва компанії Makita. або курковий вмикач не натискаються або зігнуті. Fig.18 Курковий вмикач обов'язково повинен бути замкнений, коли запірний важіль встановлено в...
 • Seite 17 24-2. Olej pneumatyczny 8-1. Skala magazynu 13-4. Blokada spustu 8-2. Tarcza prowadząca 14-1. Pręt SPECYFIAKCJE Model AN901 Ciśnienie powietrza 0,44 - 0,83 Mpa ( 4,4 - 8,3 bar) Długość gwoździa 45 mm - 90 mm Pojemność magazynku 150 - 300 szt.
 • Seite 18: Ważne Zasady Bezpieczeństwa

  Corporation jako przez operatorów narzędzi i inne osoby pracujące odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane w pobliżu. urządzenie marki Makita: Opis maszyny: Gwoździarka pneumatyczna Nr modelu/Typ: AN901 są produkowane seryjnie oraz jest zgodne wymogami określonymi następujących dyrektywach europejskich: Okulary ochronne 2006/42/EC Jest produkowane zgodnie z następującymi normami lub...
 • Seite 19 porządku, nie zaśmiecone. Należy zwłaszcza dbać Wolno używać tylko gwoździ określonych w tej • o prawidłową, pewną postawę, utrzymywanie instrukcji. Stosowanie innych gwoździ może równowagi. powodować nieprawidłową pracę tego narzędzia. W pobliżu mogą przebywać wyłącznie osoby wolno absolutnie używać narzędzi •...
 • Seite 20 Na wykresie widzimy zależność pomiędzy serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem częstotliwością gwoździowania, ciśnieniem roboczym i oryginalnych części zamiennych Makita. wydajnością sprężarki. Jeśli np. chce się wbijać Używać należy wyłącznie oleju pneumatycznego • gwoździe 50 razy na minutę z ciśnieniem 0,59 MPa (5,9 zalecanego w niniejszej instrukcji.
 • Seite 21: Opis Działania

  Rys.2 ustaw ją na górną wartość. Jeśli ustawimy tarczę na Jeśli elementy te nie są używane, narzędzie należy nieodpowiednią wartość, podawanie gwoździ będzie smarować olejem narzędzi pneumatycznych nieprawidłowe i narzędzie może zostać uszkodzone. wpuszczając do wlotu powietrza dwie (2) do trzech (3) Rys.8 kropli.
 • Seite 22 prawidłowo na pozycję odpowiadającą żądanej metodzie Unikaj przechowywania gwoździ w bardzo wilgotnym lub wbijania gwoździ. ciepłym miejscu i nie wystawiaj ich na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego. Rys.13 UWAGA: Uruchamianie narzędzia bez gwoździ skraca jego • żywotność, dlatego należy tego unikać. Wysoka Wysoka Otwór wylotowy powietrza...
 • Seite 23 Grzejnik Rozcieńczalnik 005390 celu zachowania odpowiedniego poziomu BEZPIECZEŃSTWA NIEZAWODNOŚCI wyrobu, wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwacyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych Makita.
 • Seite 24 13-4. Blocare declanşator 24-2. Ulei pentru maşini pneumatice 8-2. Placă suport pentru bobină 14-1. Tijă scurtă SPECIFICAŢII Model AN901 Presiunea aerului 0,44 - 0,83 Mpa ( 4,4 - 8,3 bar) Lungimea cuiului 45 mm - 90 mm Capacitate cuie 150 - 300 buc.
 • Seite 25: Instrucţiuni Importante Privind Siguranţa

  Declaraţie de conformitate CE angajatorului să impună utilizarea echipamentului de protecţie a ochilor de către operatorii maşinii şi Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, de către alte persoane aflate în apropierea zonei de declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): lucru. Denumirea utilajului: Pistol de bătut cuie pentru construcţii...
 • Seite 26 În vecinătate nu trebuie să se afle decât persoanele Utilizaţi doar cuiele specificate în acest manual. • • implicate în activitatea respectivă. În special, copiii Folosirea altor cuie poate conduce la defectarea trebuie să fie ţinuţi permanent departe de zona de maşinii.
 • Seite 27 Curăţaţi praful de pe toate componentele. Când nu utilizaţi maşina, blocaţi întotdeauna • declanşatorul prin rotirea pârghiei comutatorului pe poziţia LOCK (BLOCARE). Nu modificaţi maşina fără autorizare de la Makita. • 30 40 Cereţi centrelor de service autorizate Makita să •...
 • Seite 28: Descriere Funcţională

  Fig.2 folosiţi poziţia superioară. Dacă maşina este utilizată cu Când nu se foloseşte un set de dispozitive pentru aer placa suport pentru bobină reglată pe o poziţie greşită, comprimat, ungeţi maşina cu ulei pneumatic, punând 2 se poate produce o alimentare redusă cu cuie a maşinii (două) sau 3 (trei) picături în ştuţul de aer.
 • Seite 29 Trageţi complet întrerupătorul declanşator şi Cuiele menţineţi-l pornit pentru 1-2 secunde după baterea de cuie. Pentru metoda nr. 1, reglaţi pârghia comutatorului pe poziţia „Batere de cuie intermitentă”. Pentru metoda nr. 2, reglaţi pârghia comutatorului pe poziţia „Batere de cuie continuă”.
 • Seite 30 şi de zonele care pot duce la deteriorarea sau roaderea furtunului. Cuptor Diluant 005390 Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produsului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate, folosind întotdeauna piese de schimb Makita.
 • Seite 31: Technische Daten

  13-3. Hebel zum Ändern der Betriebsart 24-1. Öler 8-1. Magazinskala 13-4. Auslösersperre 24-2. Druckluftöl TECHNISCHE DATEN Modell AN901 Luftdruck 0,44 - 0,83 Mpa ( 4,4 - 8,3 bar) Nagellänge 45 mm - 90 mm Max. Anzahl Nägel 150 - 300 St.
 • Seite 32: Wichtige Sicherheitsanweisungen

  Hersteller, erklären, dass die folgenden Geräte der anderen Personen im unmittelbaren Arbeitsbereich Marke Makita: durchzusetzen. Bezeichnung des Geräts: Coilnagler Nummer / Typ des Modells: AN901 in Serienfertigung hergestellt wird und den folgenden EG-Richtlininen entspricht: 2006/42/EC Außerdem werden die Geräte gemäß den folgenden Schutzbrille...
 • Seite 33 Benutzen Sie das Werkzeug nicht in der Nähe Stellen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs • leicht flüchtiger, brennbarer Substanzen wie Benzin, sicher, dass alle Sicherheitssysteme Verdünner, Lack, Gas, Klebstoff usw.; weil sich funktionsfähigem Zustand sind. Das Werkzeug darf diese Stoffe entzünden und explodieren können, nicht auslösen, wenn nur der Auslöser betätigt oder wodurch es zu schweren Verletzungen kommen nur der Kontaktausleger gegen das Holz gedrückt...
 • Seite 34 Anforderungen Umschalthebel auf die Position LOCK drehen. EN60335-2-34 entsprechen. Nehmen Sie keine Veränderungen am Werkzeug • Wählen Sie einen Kompressor mit ausreichender vor, die nicht von Makita genehmigt wurden. Luftdruck- Luftmengenleistung, einen Lassen Sie das Werkzeug regelmäßig von • wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. Im Diagramm autorisierten Makita-Servicecentern überprüfen.
 • Seite 35: Funktionsbeschreibung

  überschreitet, muss ein Druckregler verwendet werden, Einstellen der Nageltiefe um den Luftdruck auf den Nenndruck des Werkzeugs zu Zum Einstellen der Tiefe des Nagelns drehen Sie den begrenzen. Bei Missachtung dieses Punkts kann es zu Einsteller so, dass der Pfeil über dem Einsteller auf die schweren Verletzungen des Bedieners oder von sich in Ziffer am Einsteller zeigt.
 • Seite 36 Anschlussnippel geschoben wurde. Am oder nahe am Blockierter Nagler Werkzeug muss eine Schlauchkupplung installiert Abb.14 werden, über noch vorhandene Druck ACHTUNG: abgelassen werden kann, wenn die Kupplung an der Verriegeln Sie stets den Auslöser, trennen Sie den Druckluftquelle abgetrennt wird. •...
 • Seite 37: Wartung

  Ziehen Sie ggf. lockere Schrauben fest. Produkts zu gewährleisten, sollten Reparatur- und Abb.17 Wartungsarbeiten ausschließlich autorisierten Nehmen Sie bei abgetrenntem Druckluftschlauch eine Makita-Servicecentern durchgeführt werden, und es tägliche Inspektion vor, um sicherzustellen, dass sich sollten ausschließlich Original-Ersatzteile von Makita Kontaktfuß Auslöser ungehindert bewegen.
 • Seite 38: Részletes Leírás

  24-2. Pneumatikus olaj 8-1. Tár beosztás 13-4. Kioldókapcsoló retesze 8-2. Hevedertartó lap 14-1. Kis rúd RÉSZLETES LEÍRÁS Modell AN901 Légnyomás 0,44 - 0,83 Mpa ( 4,4 - 8,3 bar) Szeg hossza 45 mm - 90 mm Szeg kapacitás 150 - 300 db Méretek (H X M X SZ)
 • Seite 39: Fontos Biztonsági Szabályok

  EK Megfelelőségi nyilatkozat védőszemüvegnek és az arcvédőnek meg kell felelnie AS/NZS 1336 szabvány Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős követelményeinek. gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita FIGYELEM: A munkáltatónak kell gondoskodnia gép(ek): arról, hogy a szerszámot kezelő személyek és a Gép megnevezése:...
 • Seite 40 A területet a biztonságos működtetés érdekében jól ha áram alatt levő vezetékbe, csővezetékbe vagy • meg kell világítani. A területnek tisztának és gázcsőbe talál. szemétmentesnek kell lennie. Különösen figyeljen Csak kézikönyvben megadott szegeket • a stabil testtartásra és az egyensúlyra. használjon.
 • Seite 41 összes port az alkatrészekről. Amikor nem használja a szerszámot, mindig • rögzítse a kioldókapcsolót a váltókar LOCK (RETESZ) pozícióba állításával. Ne módosítsa a szerszámot a Makita engedélye • 30 40 nélkül. Szegezési frekvencia (db/min) Forduljon a Makita hivatalos szervizközpontjához a 005460 •...
 • Seite 42: Működési Leírás

  Fig.2 Fig.7 Ha nem használ levegő-előkészítő szerelvényt, akkor Emelje fel és fordítsa el a hevedertartó lapot a megfelelő olajozza meg a szerszámot pneumatikus szerszámolajjal pozícióba állításhoz. 90 mm hosszú szegek betöltésekor úgy, hogy 2 (kettő) vagy 3 (három) csepp olajat cseppent használja az alsó...
 • Seite 43 következőket; Szegek A. Ne helyezze túl nagy erővel az érintkező elemet a munkadarabra. Szeg B. Húzza meg teljesen a kioldókapcsolót és a szegelés után tartsa 1-2 másodpercig. Az 1. módszerhez a váltókart állítsa a "Szakaszos szegelés" pozícióba. Az 2. módszerhez a váltókart állítsa a "Folyamatos szegelés"...
 • Seite 44 éles sarkoktól és területektől is, amelyek a tömlő károsodásához vagy kidörzsöléséhez vezethetnek. Tűzhely Hígító 005390 termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva.
 • Seite 45: Technické Údaje

  13-3. Meniaca páka 24-1. Olejnička 8-1. Miera zásobníka 13-4. Blokovanie vypínača 24-2. Pneumatický olej TECHNICKÉ ÚDAJE Model AN901 Tlak vzduchu 0,44 - 0,83 Mpa ( 4,4 - 8,3 barov) Dĺžka klinca 45 mm - 90 mm Množstvo klincov 150 - 300 ks Rozmery (D x V x Š)
 • Seite 46: Dôležité Bezpečnostné Pokyny

  Ochranné okuliare a štít na Európskeho spoločenstva ochranu tváre by mali vyhovovať požiadavkám Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca AS/NZS 1336. prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky VÝSTRAHA: Zodpovednosťou zamestnávateľa Makita: je zabezpečiť, aby obsluha náradia a ostatné...
 • Seite 47 materiálov, ako je benzín, riedidlo, farba, plyn, (ZABLOKOVAŤ). lepidlá atď.; pretože môže dôjsť k ich vznieteniu a Dôkladne skontrolujte steny, stropy, podlahy • výbuchu s dôsledkom vážnych poranení. zastrešenie a pod. aby prípadne nedošlo k úrazu S cieľom zabezpečiť bezpečnú činnosť je potrebné, elektrickým prúdom, úniku plynu, výbuchu a pod., •...
 • Seite 48 Opomenutie Makita, vždy s použitím náhradných dielov Makita. môže mať za dôsledok vážne poranenie obsluhy náradia Používajte jedine olej určený pre pneumatické...
 • Seite 49: Popis Funkcie

  Fig.2 prevádzkujete s podpornou platňou zvitku nastavenou Pokiaľ sa nepoužíva vzduchová zostava, naolejujte na nesprávny stupeň, dôsledkom bude nedostatočné náradie olejom určeným pre pneumatické náradia, a to vyrážanie klincov alebo chyba náradia. nakvapkaním 2 (dve) alebo 3 (tri) kvapiek do vzduchovej Fig.8 armatúry.
 • Seite 50 polohy „Continuous Nailing (Spojité nastreľovanie So zvitkami klincov a s ich škatuľami manipulujte opatrne. klincov)“. Po použití prepínacej páčky na zmenu spôsobu Pokiaľ so zvitkami klincov budete manipulovať nešetrne, nastreľovania klincov s vždy presvedčte, že prepínacia môže dôjsť k ich otupeniu, alebo dôjde k zlomeniu ich páčka je správne nastavená...
 • Seite 51 Sporák Riedidlo 005390 Ak chcete zachovať SPOĽAHLIVOSŤ a BEZPEČNOSŤ výrobku, všetky servisné zásahy, ako aj údržbu alebo nastavenia výrobku, ktoré nie sú uvedené v návode, by sa mali vykonať v autorizovanom servisnom centre Makita s použitím originálnych náhradných dielov Makita.
 • Seite 52 13-3. Volič režimu 24-1. Maznice 8-1. Stupnice zásobníku 13-4. Zámek spouště 24-2. Pneumatický olej TECHNICKÉ ÚDAJE Model AN901 Tlak vzduchu 0,44 - 0,83 Mpa ( 4,4 - 8,3 barů) Délka hřebíku 45 mm - 90 mm Kapacita zásobníku 150 - 300 ks Rozměry (D x V x Š)
 • Seite 53: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  Pouze pro země Evropy či jinými osobami v bezprostřední blízkosti Prohlášení ES o shodě pracoviště odpovídá zaměstnavatel. Společnost Makita Corporation jako odpovědný výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: Popis zařízení: Stavební svitková hřebíkovačka č. modelu/typ: AN901 vychází ze sériové výroby Bezpečnostní...
 • Seite 54 Není-li nářadí používáno, vždy zabezpečte spoušť • nebo žebříkovitých konstrukcí, např. otočením přepínací páčky do polohy LOCK střešních latí; (ZAJIŠTĚNO). − k uzavírání krabic či beden; Nářadí neupravujte bez autorizace společnosti • − montáži bezpečnostních transportních Makita. systémů, např. na vozidlech a vagonech.
 • Seite 55: Popis Funkce

  Výběr vzduchové hadice střediskům Makita používajícím vždy náhradní díly Fig.1 Makita. K zajištění nepřetržitého výkonného přibíjení použijte co Používejte pouze olej pro pneumatické nářadí • největší a co nejkratší vzduchovou hadici. Pro tlak určený...
 • Seite 56 obecně delší, když bude používán s nižším tlakem POZOR: vzduchu a regulátorem nastaveným na nižší číslo. Při nastavení nářadí do režimu „přerušovaného • Fig.6 přibíjení" SE SPOUŠTÍ V NAMÁČKNUTÉ POZICI však může dojít k neočekávanému nastřelení, MONTÁŽ jestliže se kontaktní prvek vlivem odrazu dostane do opětovného kontaktu s dílcem či jinou plochou.
 • Seite 57 Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo, • středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke Makita. změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin. Údržba hřebíkovačky Před použitím vždy zkontrolujte celkový stav nářadí a přesvědčte se, zda nejsou povoleny šrouby.
 • Seite 60 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884286A975...

Inhaltsverzeichnis