Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Makita AN911H Betriebsanleitung Seite 50

Baunagler
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AN911H:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Υπ' αρ. (1) µέθοδος είναι για διακεκοµµένο
κάρφωµα,
ταν θέλετε να καρφώσετε ένα καρφί
προσεκτικά και µε µεγάλη ακρίβεια. Υπ' αρ. (2)
µέθοδος είναι για συνεχές κάρφωµα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Πάντως,
ταν το εργαλείο είναι ρυθµισµένο στη
λειτουργία
"Ασυνεχές
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΝΑ ΠΙΕΖΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ, ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µη
αναµεν µενο κάρφωµα, σε περίπτωση εκ νέου
επαφής του στοιχείου επαφής µε το τεµάχιο
εργασίας ή άλλη επιφάνεια υπ
ανάκρουσης (οπισθολακτίσµατος).
Προς αποφυγή τυχαίου καρφώµατος, ενεργήστε
ως ακολούθως:
A. Μην τοποθετήσετε το στοιχείο επαφής πάνω
στο τεµάχιο εργασίας µε υπερβολική δύναµη.
B. Πιέστε τη σκανδάλη πλήρως και κρατήστε την
πιεσµένη
για
1 – 2 δευτερ λεπτα
κάρφωµα.
• Για τη µέθοδο αρ. (1), ρυθµίστε το µοχλ αλλαγής
στη θέση
.
• Για τη µέθοδο αρ. (2), ρυθµίστε το µοχλ αλλαγής
στη θέση
.
Αφού χρησιµοποιήσετε το µοχλ
αλλάξετε τη µέθοδο καρφώµατος, φροντίστε
πάντα ώστε ο µοχλ ς να παραµένει ρυθµισµένος
στην κατάλληλη θέση για την επιθυµητή µέθοδο
καρφώµατος. (Εικ. 14)
Κάρφωµα ατσάλινης πλάκας (Εικ. 15)
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να
χρησιµοποιείτε
λιγ τερο σχήµατος C.
Το εργαλείο θα αναπηδήσει βίαια και το καρφί θα
εκτιναχθεί προς τα πίσω προκαλώντας σοβαρούς
τραυµατισµούς.
• Να χρησιµοποιείτε µ νο σκληρυµένα καρφιά για
ατσάλινες πλάκες.
Η χρήση άλλων τύπων καρφιών ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρούς τραυµατισµούς.
• Στη διάρκεια του καρφώµατος, κρατήστε το
εργαλείο σε κάθετη θέση πάνω στην επιφάνεια
οδήγησης.
Το κάρφωµα υπ
γωνία ενδέχεται να προκαλέσει
εκτίναξη καρφιών προς τα πίσω προκαλώντας
σοβαρούς τραυµατισµούς.
ταν
στερεώνετε
ψευδαργύρου πάνω σε ατσάλινη πλάκα σχήµατος
C, να χρησιµοποιείτε πλάκα πάχους 0,7 χιλ ή
λιγ τερο και σκληρυµένα καρφιά µήκους 32 χιλ.
Τυχ ν µη συµµ ρφωση ενδέχεται να προκαλέσει
εκτίναξη των καρφιών προς τα πίσω προκαλώντας
σοβαρούς τραυµατισµούς.
• Μη χρησιµοποιείτε το εργαλείο για κάρφωµα σε
οροφή ή σκεπή.
Να επιλέγετε και να χρησιµοποιείτε καρφιά µε
µήκος µεγαλύτερο κατά 10 χιλ απ
πάχος του τεµαχίου εργασίας προς στερέωση, αφού
ανατρέξετε στον πίνακα κατωτέρω.
Ατσάλινη πλάκα
Πάχος
σχήµατος C
υλικού (χιλ)
(χιλ)
14 – 35
1,6 – 3,2
15 – 40
50
κάρφωµα",
ΜΕ
την επίδραση
µετά
αλλαγής για να
ατσάλι
πάχους
3,2 χιλ
κυµατοειδή
λαµαρίνα
το συνολικ
Μήκος
Μέγεθος
καρφιού
καρφιών
(χιλ)
(χιλ)
45
2,52
50
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Ανάλογα µε τη σκληρ τητα και το συνολικ πάχος
του συνδυασµού
προς στερέωση, ενδέχεται να µην είναι δυνατ ν
να επιτευχθεί επαρκής βαθµ ς στερέωσης. Το
κάρφωµα σε ατσάλινη πλάκα και σε υπερβολικ
βάθος ενδέχεται να µειώσει δραµατικά τη δύναµη
ΤΗ
στερέωσης. Πριν απ
κατάλληλο βάθος καρφώµατος.
• Στην περίπτωση καρφώµατος σε ατσάλινη πλάκα,
ο µηχανισµ ς οδήγησης ενδέχεται να παρουσιάσει
εµπλοκή λ γω επιδεκτικ τητας στη φθορά.
µηχανισµ ς
ακονίσετε ή να τον αντικαταστήσετε µε έναν
καινούριο.
Κάρφωµα σε σκυρ δεµα (
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να χρησιµοποιείτε σκληρυµένα καρφιά µ νο για
το
σκυρ δεµα.
• Η χρήση άλλων τύπων καρφιών ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρούς τραυµατισµούς.
καρφώνετε
απευθείας
χρησιµοποιείτε για απευθείας στερέωση της
ατσάλινης πλάκας στο σκυρ δεµα.
συµµ ρφωση ενδέχεται να προκαλέσει εκτίναξη
θραυσµάτων σκυροδέµατος ή καρφιών προς τα
πίσω προκαλώντας σοβαρούς τραυµατισµούς.
• Στη διάρκεια του καρφώµατος, κρατήστε το
εργαλείο σε κάθετη θέση πάνω στην επιφάνεια
οδήγησης.
Το κάρφωµα υπ
εκτίναξη θραυσµάτων σκυροδέµατος ή καρφιών
ή
προς
τα
τραυµατισµούς.
• Μη χρησιµοποιείτε σε επιφάνεια που βρίσκονται
αναρτηµένα αντικείµενα,
υπάρχουν τοποθετηµένες αναρτήσεις σωλήνων
αποχέτευσης, σωλήνων απαγωγής σκ νης, κ.λ.π.
Να επιλέγετε και να χρησιµοποιείτε τύπους καρφιών
ώστε το βάθος διείσδυσης στο σκυρ δεµα να
κυµαίνεται απ
στον πίνακα κατωτέρω.
Πάχος ξύλου
(χιλ)
30
35
50
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Να χρησιµοποιείτε το εν λ γω εργαλείο µ νο για
µαλακ
σκυρ δεµα
πρ σφατα. Η χρήση πάνω σε σκληρ
ενδέχεται να προκαλέσει λύγισµα των καρφιών ή
κάρφωµα σε ανεπαρκές βάθος.
ταν το βάθος διείσδυσης στο σκυρ δεµα είναι
µεγαλύτερο απ
δυνατ ν να επιτευχθεί κάρφωµα στο επαρκές
µήκος.
λων των τεµαχίων εργασίας
το κάρφωµα, ρυθµίστε το
έχει
φθαρεί,
φροντίστε
16)
Εικ.
σε
σκυρ δεµα
γωνία ενδέχεται να προκαλέσει
πίσω
προκαλώντας
πως περιοχές
10 χιλ – 15 χιλ, αφού ανατρέξετε
Μήκος καρφιού
σκυροδέµατος
(χιλ)
45
50
65
που
έχει
15 χιλ, ενδέχεται να µην είναι
ταν ο
να
τον
Μην
ή
µη
Τυχ ν µη
σοβαρούς
που
Εύρος
(χιλ)
10 – 15
10 – 15
10 – 15
κατασκευαστεί
σκυρ δεµα

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Makita AN911H

Inhaltsverzeichnis