Technische Gegevens; Belangrijke Veiligheidsvoorschriften - Makita AN911H Betriebsanleitung

Baunagler
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NEDERLANDS
1
Compressor luchtopbrengst per
minuut
2
Aandrijffrequentie (keer/minuut)
3
Stelknop
4
Te diep
5
Vlak
6
Te ondiep
7
Haak
8
Schroef
9
Uitsteeksel
10 Gat
11 Neusadapter

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Luchtdruk
Nagellengte
Capaciteit nagelmagazijn
Min. diameter slang
Afmetingen (L x B x H)
Netto gewicht
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor preliminair binnenwerk
zoals het bevestigen van kinderbalken of daksparren en
houtwerk in 2" x 4" huizen.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING:
BIJ HET GEBRUIK VAN DIT GEREEDSCHAP DIENEN
DE BASISVEILIGHEIDSMAATREGELEN, INCLUSIEF
DE ONDERSTAANDE MAATREGELEN, ALTIJD TE
WORDEN OPGEVOLGD OM HET GEVAAR VOOR
VERWONDINGEN TE BEPERKEN:
LEES ALLE VOORSCHRIFTEN.
• Om uw persoonlijke veiligheid en een correcte
bediening en onderhoud van het gereedschap te
verzekeren, dient u deze gebruiksaanwijzing te lezen
voordat u het gereedschap in gebruik neemt.
• Draag altijd een veiligheidsbril om uw ogen te
beschermen tegen stof en mogelijke verwonding door
nagels.
26
Verklaring van algemene gegevens
12 Vergrendelingshendel
13 Deur
14 Afstellen
15 Rolsteunplaat
16 Pijl
17 Toevoerklauw
18 Stootkanaal
19 Contactelement
20 Werkstuk
21 Trekker
22 Keuzehendel
23 Totale dikte van werkstuk
Draad-type nagelrol 150 st., 200 st., 250 st., 300st.
• Alleen voor Australië en Nieuw-Zeeland
24 10 mm of meer
25 Stalen C-profiel
(dikte 1,6 mm – 3,2 mm)
26 Nagellengte
27 Dikte van het hout
28 Dikte van beton 10 – 15 mm
29 Dop
30 Aftapkraan
31 Luchtfilter
32 Oliespuit
33 Pneumatische olie
AN911H
1,28 – 2,26 MPa (12,8 – 22,6 bar)
Draad-type nagelrol 45 mm – 90 mm
Band-type nagelrol 45 mm – 65 mm
Band-type nagelrol 200 st.
5,0 mm
293 mm x 125 mm x 319 mm
2,3 kg
WAARSCHUWING:
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever erop
toe te zien dat de gebruikers van het gereedschap en
andere personen die zich dicht bij de werkplek
bevinden altijd oogbescherming dragen.
Draag altijd een veiligheidsbril en gezichtsbeschermer
om uw ogen te beschermen tegen letsel door stof of
nagels. De veiligheidsbril en gezichtsbeschermer
dienen te voldoen aan de vereisten van AS/NZS 1336.
WAARSCHUWING:
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever erop
toe te zien dat de gebruikers van het gereedschap en
andere personen die zich dicht bij de werkplek
bevinden altijd oogbescherming dragen.
Veiligheidsbril
Gezichtsbeschermer

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Makita AN911H

  Verwandte Anleitungen für Makita AN911H

Inhaltsverzeichnis